Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > 101 vragen (en antwoorden) over de toekomst van Natuur en Landschap

  101 vragen (en antwoorden) over de toekomst van Natuur en Landschap

  - 1 november 2009 -

  In het kader van het project Kenniskamer Natuur en Landschap (opdrachtgever Min LNV) heeft de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) een overzicht gemaakt van 101 relevante vragen en antwoorden. Een boeiende kennisrapportage!

  RMNO Op 23 maart heeft de eerste bijeenkomst van de Kenniskamer Natuur en Landschap van LNV plaatsgevonden. Kenniskamers zijn bedoeld om lange termijn vraagstukken te identificeren en agenderen voor het departement.

  Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt en de thema's die daarbij aan de orde zijn gesteld, zijn in een notitie van de Directie Kennis LNV opgenomen.

  De Directie Kennis LNV heeft de RMNO in juni gevraagd een rapportage te maken over de stand van de kennis m.b.t. de 10 (sub)thema's die onderscheiden zijn. In juni heeft de Raad een projectvoorstel geaccordeerd om over de stand van de kennis te rapporteren. Op dit moment zijn er concept-rapportages over 7 van de tien subthema's. De subthema's onder "schaarse ruimte" zijn nog niet uitgewerkt.

  Er is voor gekozen om de rapportage in eerste instantie uitgebreid te doen. Voor de terugrapportering aan de Kenniskamer kunnen de conclusie-paragrafen worden gebruikt.

  Bij de uitwerking van de vragen en wat als vraag is beschouwd, is een zekere vrijheid genomen, omdat er bij sommige subthema's veel zaken bijgehaald zijn. Zeer verschillende vragen die desalniettemin een antwoord behoeven. Daarnaar is in de rapportage gestreefd.

  Bron: RMNO

  Download hier de rapportage


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^