Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Universiteit van Amsterdam krijgt Artis-leerstoel

  Universiteit van Amsterdam krijgt Artis-leerstoel

  - 15 februari 2009 -

  De Universiteit van Amsterdam is een bijzondere leerstoel rijker: de Artis-leerstoel. Deze leerstoel, die voluit de naam draagt: Bijzondere Leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur, is officieel door het College van Bestuur van de UvA ingesteld en gevestigd aan de faculteit der Geesteswetenschappen, in de afdeling Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen.

  De ingang van Artis vlak na 1900
  De ingang van Artis vlak na 1900
  Vanaf het collegejaar 2009-2010 begint de nieuwe, nog te benoemen hoogleraar met zijn werkzaamheden. Studenten kunnen zijn colleges volgen in zowel de collegezalen van de UvA als in de historische collegezaal van Artis.

  Natura Artis Magistra betekent 'de natuur is de leermeesteres van de kunst en wetenschap'. Dit oude, maar nog altijd springlevende motto van Artis is uitgangspunt voor deze bijzondere leerstoel, waarbij drie thema's centraal staan. Ten eerste de relatie tussen cultuur en natuur, waar de natuur in brede zin wordt benaderd. Dit beslaat dus niet alleen de levende natuur (dier en plant), maar ook het landschap, de uitersten van de microbiologie en de constructie van het heelal. Ten tweede het waarborgen van erfgoed: zowel natuurhistorisch als landschappelijk, cultuurhistorisch en architectonisch. Een derde thema is een onderzoek naar de actuele betekenis van het 19e en 20e-eeuwse stadspark en zijn mogelijkheden voor de hedendaagse stedelijke ontwikkeling.

  Het Fonds BKVB en Artis: 'partners in science'
  De leerstoel is tot stand gekomen vanwege de Stichting Natura Artis Magistra (Artis) in samenwerking met het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB). De Stichting Natura Artis Magistra stelt zich ten doel de samenhang der dingen te bevorderen en stimuleert dan ook het denken over de relatie tussen natuur en cultuur. Zij realiseert dat onder meer door het (be)houden van collecties dode en levende natuur, het geven van educatie en het instandhouden van erfgoed. De 'partner in science' van Artis bij deze leerstoel, het Fonds BKVB, heeft als taak de stimulering van de kwaliteit van de beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst in Nederland. Het Fonds ziet het bevorderen van deskundigheid op het gebied van de (actuele) landschapsarchitectuur en de theoretische reflectie daarop als een belangrijk onderdeel hiervan.

  Update: Erik de Jong benoemd tot Artis-professor


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^