Boekenmarkt

Momenteel zijn 563 dubbele boeken beschikbaar voor donateurs van de Heimans en Thijsse Stichting.
Sorteer resultaten op: / /
Pagina van 57 >> >>|

1) #15 Dollard / Portret van een landschap
Abrahamse, J.; Tjallingii, S.T.; Kroesen, F.J. (red.); Werkgroep Dollard; Abrahamse, J.; Tjallingii, S.T.; Kroesen, F.J.; Zon, H. van; Wiggers, A.J.; Bakker, D.; Mörzer Bruyns, M.F.; Fresco, L.F.M.; Dantuma, R.; Glas, P.; Hulscher, J.B.; Meyling, O.; Verhoeven, B.; Nentjes, A.
> Landschapsbeschrijving; Landschapsgeschiedenis; Waddengebied; Planten en dieren; Drooglegging; Bescherming; Foto´s; Tekeningen 1e druk 1974
2) #18 Partners in de natuur / Een onderzoek naar de aard en de fundamenten van een ecologische ethiek
Achterberg, Wouter
> Proefschrift Universiteit van Amsterdam; Ethiek; Filosofie; Relatie mens - natuur; Gaia; Moreel respect; Holisme; Ecosysteem 1e druk 1986
3) #20 Milieucrisis en filosofie / Westers bewustzijn en vervreemde natuur
Achterberg, Wouter; Zweers, Wim (red.); Achterberg, Wouter; Zweers, Wim; Tellegen, Egbert; Schroevers, Pieter; Verhoog, Henk; Lemaire, Ton; Duintjer, Otto
> Milieufilosofie; Relatie mens - milieu; Ethiek; Holisme; Relatie mens - natuur; Ecologisme 1e druk 1984
4) #11057 Recreatie in Meijendel
Adviescommissie Recreatie-sociologisch Onderzoek Meijendel; Otten, J.J.M.
> Landschapsbeschrijving; Waterwinning; Recreatie; Enquete; Bezoekers; Samenstelling; Herkomst; Waardering; Invloed van de mens; Vegetatiestructuur; Gevolgen van betreding; Functies; Rapport 1e druk 1977
5) #6663 Ontwerp en implementatie van natuuronderwijs
Akker, J. J. H. van den
> Lager onderwijs; Proefschrift Twente; Onderwijsmethoden 1e druk 1988
6) #9080 Kan de HELP ons helpen?
Algra, S.; Hermans, B.; Winterman, P.
> Landinrichting; Ruilverkaveling; Natuurbescherming; Ecologie en economie; Landschapsecologie; Ecotopen; Indicatorsoorten; Landschappelijke functie; Natuurverlies; Rapport 1e druk 1983
7) #3091 Zwerfstenen
Andel, Tjeerd van
> Geologie; Mineralen; Veldkenmerken; Determinatietabel 1e druk z.j.
8) #4356 Eetbare paddestoelen-atlas / Praktische zakboekjes voor natuurvrienden, deel 7
Anonymus
> Paddestoelen; Soortenafbeelding; Habitat; Paddestoelentekeningen z. druk [1907-1920]
9) #4357 Vergiftige paddestoelen atlas / Praktische zakboekjes voor natuurvrienden, deel 8
Anonymus
> Giftige paddestoelen; Soortenafbeelding; Paddestoelentekeningen z. druk [1907-1920]
10) #2577 Wat is ekologie?
Arkel, Henk van; Arkel, Jan van; Saris, Frank; Schroevers, Pieter; Verkaar, Dick (red.); Owen, D.F.
> Milieubesef; Milieubehoud; Soortbegrip; Populatiebiologie; Levensgemeenschap; Voedselketen 1e druk 1977

Pagina van 57 >> >>|
Aantal titels per pagina: / / /