Boekenmarkt

Momenteel zijn 2376 dubbele boeken beschikbaar voor donateurs van de Heimans en Thijsse Stichting.
Sorteer resultaten op: / /
Pagina van 238 >> >>|

1) #88 Per auto en te voet Deel I / 102 gecombineerde auto- en wandeltochten - Het Gooi, Utrecht en de Veluwe
ANWB
> Autotochten; Natuurbeleving; Recreatie; Routebeschrijving; Wandeltochten; Routekaarten; Landschapsfoto´s 2e druk 1965
2) #3406 De verspreiding van wolfspinnen in een duingebied, geanalyseerd met behulp van multivariate methodieken
Aart, P.J.M. van der
> Proefschrift Leiden; Populatie-ecologie; Grafieken; Tabellen 1e druk 1975
3) #15529 De Vogels van Noordwijk
Aartse, E.; Baalbergen, W.; Cramer, A.; Dijk, J. van; Glasbergen, J.; Hoek, D.; Linden, H. van der; Moerkerk, J.; Verweij, J.
> Duinen; Noordwijk; Vogels; Kuststreek; Vogelasiel; Stookolieslachtoffers; Soortenbespreking; Vogelgedrag; Vindplaatsen; Veranderingen 1e druk 1973
4) #15 Dollard / Portret van een landschap
Abrahamse, J.; Tjallingii, S.T.; Kroesen, F.J. (red.); Werkgroep Dollard; Abrahamse, J.; Tjallingii, S.T.; Kroesen, F.J.; Zon, H. van; Wiggers, A.J.; Bakker, D.; Mörzer Bruyns, M.F.; Fresco, L.F.M.; Dantuma, R.; Glas, P.; Hulscher, J.B.; Meyling, O.; Verhoeven, B.; Nentjes, A.
> Landschapsbeschrijving; Landschapsgeschiedenis; Waddengebied; Planten en dieren; Drooglegging; Bescherming; Foto´s; Tekeningen 1e druk 1974
5) #1574 Waddenzee / Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
Abrahamse, Jan; Joenje, Wouter; Leeuwen-Seelt, Noortje van (red.); Abrahamse, Jan; Joenje, Wouter; Veenstra, Hemmo; Luck, Günter; König, Dietrich; Kingo Jacobsen, Niels; Postma, Henk; Wolff, Wim; Cadée, Gerhard; Kühl, Hinrich; Beukema, Jan; Zijlstra, Jenne; Haaften, Jan van; Swennen, Cees; Veen, Jan; Westhoff, Victor; Maarel, Eddy van der; Waterbolk, Harm Tjalling; Verhoeven, Bas; Eisma, Doeke; Pronker, Ton; Boom, Jan; Erz, Wolfgang; Mörzer Bruyns, Mauk; Ovesen, Claus Helweg; Staatsen, Jos
> Waddengebied; Zoutwaternatuur; Planten en dieren; Natuurbescherming; Visserij; Cultuurgeschiedenis; Milieuverontreiniging; Landaanwinning; Foto´s; Kaarten 2e druk 1977
6) #3123 Waddenzee / Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
Abrahamse, Jan; Joenje, Wouter; Leeuwen-Seelt, Noortje van (red.); Abrahamse, Jan; Joenje, Wouter; Veenstra, Hemmo; Luck, Günter; König, Dietrich; Kingo Jacobsen, Niels; Postma, Henk; Wolff, Wim; Cadée, Gerhard; Kühl, Hinrich; Beukema, Jan; Zijlstra, Jenne; Haaften, Jan van; Swennen, Cees; Veen, Jan; Westhoff, Victor; Maarel, Eddy van der; Waterbolk, Harm Tjalling; Verhoeven, Bas; Eisma, Doeke; Pronker, Ton; Boom, Jan; Erz, Wolfgang; Mörzer Bruyns, Mauk; Ovesen, Claus Helweg; Staatsen, Jos
> Waddengebied; Zoutwaternatuur; Planten en dieren; Natuurbescherming; Visserij; Cultuurgeschiedenis; Milieuverontreiniging; Landaanwinning; Foto´s; Kaarten 1e druk 1976
7) #3115 Noord-Friesland Buitendijks
Abrahamse, Jan; Muntingh, Hemmo (red.); Beukema, J.J.; Botterweg, T.H.; Bouma, F.; Joenje, W.; Muntingh, H.J.; Smith, E.C.; Zegers, P.M.
> Waddenzee; Dijkverzwaring; Inpoldering; Landschapsgeschiedenis; Planten en dierenwereld; Natuurbehoud; Foto´s 1e druk 1975
8) #13 Waddenzee / Kustlandschap met vijftig eilanden
Abrahamse, Jan; Wal, Johan van der
> Ontstaan van waddengebied; Getijdenlandschap; Bewoningsgeschiedenis; Landaanwinning; Volksgewoonten; Planten en dieren; Milieuverontreiniging; Natuurbehoud; Foto´s 1e druk 1989
9) #18 Partners in de natuur / Een onderzoek naar de aard en de fundamenten van een ecologische ethiek
Achterberg, Wouter
> Proefschrift Universiteit van Amsterdam; Ethiek; Filosofie; Relatie mens - natuur; Gaia; Moreel respect; Holisme; Ecosysteem 1e druk 1986
10) #19 Samenleving, natuur en duurzaamheid / Een inleiding in de milieufilosofie
Achterberg, Wouter
> Duurzaamheid; Filosofie; Relatie mens - natuur 1e druk 1994

Pagina van 238 >> >>|
Aantal titels per pagina: / / /