Boekenmarkt

Momenteel zijn 467 dubbele boeken beschikbaar voor donateurs van de Heimans en Thijsse Stichting.
Sorteer resultaten op: / /
Pagina van 47 >> >>|

1) #11057 Recreatie in Meijendel
Adviescommissie Recreatie-sociologisch Onderzoek Meijendel; Otten, J.J.M.
> Landschapsbeschrijving; Waterwinning; Recreatie; Enquete; Bezoekers; Samenstelling; Herkomst; Waardering; Invloed van de mens; Vegetatiestructuur; Gevolgen van betreding; Functies; Rapport 1e druk 1977
2) #6663 Ontwerp en implementatie van natuuronderwijs
Akker, J. J. H. van den
> Lager onderwijs; Proefschrift Twente; Onderwijsmethoden 1e druk 1988
3) #9080 Kan de HELP ons helpen?
Algra, S.; Hermans, B.; Winterman, P.
> Landinrichting; Ruilverkaveling; Natuurbescherming; Ecologie en economie; Landschapsecologie; Ecotopen; Indicatorsoorten; Landschappelijke functie; Natuurverlies; Rapport 1e druk 1983
4) #3091 Zwerfstenen
Andel, Tjeerd van
> Geologie; Mineralen; Veldkenmerken; Determinatietabel 1e druk z.j.
5) #4356 Eetbare paddestoelen-atlas / Praktische zakboekjes voor natuurvrienden, deel 7
Anonymus
> Paddestoelen; Soortenafbeelding; Habitat; Paddestoelentekeningen z. druk [1907-1920]
6) #4357 Vergiftige paddestoelen atlas / Praktische zakboekjes voor natuurvrienden, deel 8
Anonymus
> Giftige paddestoelen; Soortenafbeelding; Paddestoelentekeningen z. druk [1907-1920]
7) #2577 Wat is ekologie?
Arkel, Henk van; Arkel, Jan van; Saris, Frank; Schroevers, Pieter; Verkaar, Dick (red.); Owen, D.F.
> Milieubesef; Milieubehoud; Soortbegrip; Populatiebiologie; Levensgemeenschap; Voedselketen 1e druk 1977
8) #8814 De vier elementen
Baan, Gré van der
> Mens en natuur; Milieubesef; Draagkracht; Voedselketen; Luchtverontreiniging; Waterverontreiniging; Bestrijdingsmiddelen 1e druk 1971
9) #8839 Het land dat ons is toevertrouwd
Baan, Gré van der
> Landschapsbeschrijving; Kennis der natuur; Beleving der natuur; Ecologische plantengeografie; IJstijdrelicten; Landschapstekeningen; Dierentekeningen; Plantentekeningen; Tekenkunst 2e druk 1965]
10) #12436 Corsica / Verslag van een excursie van het Botanisch Laboratorium
Baggerman, F.H.A.; Kerstens, M.P.J.M.
> Hoger onderwijs; Landschapsbeschrijving; Cultuurgeschiedenis; Plantengeografie; Plantengezelschappen; Klimaatzones; Soortenlijst; Excursieverslag 1e druk 1971

Pagina van 47 >> >>|
Aantal titels per pagina: / / /