Boekenmarkt

Momenteel zijn 1403 dubbele boeken beschikbaar voor donateurs van de Heimans en Thijsse Stichting.
Sorteer resultaten op: / /
Pagina van 141 >> >>|

1) #3417 Nationale Landschappen en Parken / Nederland op z´n mooist
ANWB Media (red.); Bunk, Harry; Grieken, Merijn van; Koolstra, Corine; Lande, Merel van der; Vader, Caroline
> Platenboek; Landschapsbeschrijving; Kaart; Landschapsgeschiedenis; Recreatievoorzieningen; Routebeschrijving; Planten en dierenwereld; Foto´s 1e druk 2009
2) #15 Dollard / Portret van een landschap
Abrahamse, J.; Tjallingii, S.T.; Kroesen, F.J. (red.); Werkgroep Dollard; Abrahamse, J.; Tjallingii, S.T.; Kroesen, F.J.; Zon, H. van; Wiggers, A.J.; Bakker, D.; Mörzer Bruyns, M.F.; Fresco, L.F.M.; Dantuma, R.; Glas, P.; Hulscher, J.B.; Meyling, O.; Verhoeven, B.; Nentjes, A.
> Landschapsbeschrijving; Landschapsgeschiedenis; Waddengebied; Planten en dieren; Drooglegging; Bescherming; Foto´s; Tekeningen 1e druk 1974
3) #1574 Waddenzee / Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
Abrahamse, Jan; Joenje, Wouter; Leeuwen-Seelt, Noortje van (red.); Abrahamse, Jan; Joenje, Wouter; Veenstra, Hemmo; Luck, Günter; König, Dietrich; Kingo Jacobsen, Niels; Postma, Henk; Wolff, Wim; Cadée, Gerhard; Kühl, Hinrich; Beukema, Jan; Zijlstra, Jenne; Haaften, Jan van; Swennen, Cees; Veen, Jan; Westhoff, Victor; Maarel, Eddy van der; Waterbolk, Harm Tjalling; Verhoeven, Bas; Eisma, Doeke; Pronker, Ton; Boom, Jan; Erz, Wolfgang; Mörzer Bruyns, Mauk; Ovesen, Claus Helweg; Staatsen, Jos
> Waddengebied; Zoutwaternatuur; Planten en dieren; Natuurbescherming; Visserij; Cultuurgeschiedenis; Milieuverontreiniging; Landaanwinning; Foto´s; Kaarten 2e druk 1977
4) #3115 Noord-Friesland Buitendijks
Abrahamse, Jan; Muntingh, Hemmo (red.); Beukema, J.J.; Botterweg, T.H.; Bouma, F.; Joenje, W.; Muntingh, H.J.; Smith, E.C.; Zegers, P.M.
> Waddenzee; Dijkverzwaring; Inpoldering; Landschapsgeschiedenis; Planten en dierenwereld; Natuurbehoud; Foto´s 1e druk 1975
5) #13 Waddenzee / Kustlandschap met vijftig eilanden
Abrahamse, Jan; Wal, Johan van der
> Ontstaan van waddengebied; Getijdenlandschap; Bewoningsgeschiedenis; Landaanwinning; Volksgewoonten; Planten en dieren; Milieuverontreiniging; Natuurbehoud; Foto´s 1e druk 1989
6) #18 Partners in de natuur / Een onderzoek naar de aard en de fundamenten van een ecologische ethiek
Achterberg, Wouter
> Proefschrift Universiteit van Amsterdam; Ethiek; Filosofie; Relatie mens - natuur; Gaia; Moreel respect; Holisme; Ecosysteem 1e druk 1986
7) #19 Samenleving, natuur en duurzaamheid / Een inleiding in de milieufilosofie
Achterberg, Wouter
> Duurzaamheid; Filosofie; Relatie mens - natuur 1e druk 1994
8) #20 Milieucrisis en filosofie / Westers bewustzijn en vervreemde natuur
Achterberg, Wouter; Zweers, Wim (red.); Achterberg, Wouter; Zweers, Wim; Tellegen, Egbert; Schroevers, Pieter; Verhoog, Henk; Lemaire, Ton; Duintjer, Otto
> Milieufilosofie; Relatie mens - milieu; Ethiek; Holisme; Relatie mens - natuur; Ecologisme 1e druk 1984
9) #22 De illusie van groen / Over milieucrisis en de fixatie op techniek
Achterhuis, Hans
> Milieucrisis; Techniek; Milieufilosofie 1e druk 1992
10) #26 Rond het jaar in bos, veld en beek
Adams, Richard; Hooper, Max
> Levensgemeenschappen; Kennis der natuur; Beleving der natuur; Platenboek; Baltsgedrag; Voedselketen; Bestuiving door dieren; Territorium; Zaadverspreiding; Winterslaap; Tekenkunst 1e druk 1975

Pagina van 141 >> >>|
Aantal titels per pagina: / / /