Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Boekenreeks Europese natuur in Nederland

  Boekenreeks Europese natuur in Nederland

  - 4 juni 2009 -

  Op 28 mei is het derde en laatste deel verschenen van de omvangrijke boekenserie "Europese natuur in Nederland". Deze nieuwste uitgave omvat drie boeken: Hoog Nederland, Laag Nederland en Zee en kust. De prachtig geïllustreerde boeken beschrijven alle 165 Nederlandse natuurgebieden van Europees belang: de Natura 2000-gebieden. De reeks vormt een niet te overtreffen standaardwerk voor natuurliefhebbers en beleidsmakers.

  Europese natuur in Nederland Nederland kent een rijke onderzoektraditie wat betreft natuur en natuurbescherming. Er is een ongekende schat aan informatie beschikbaar over planten, dieren, landschappen en ecologie. Alterra-onderzoekers Joop Schaminée en John Janssen hebben deze kennis nu gebundeld in een reeks boeken waaraan zij met tientallen Nederlandse deskundigen jarenlang hebben gewerkt. Deze indrukwekkende reeks, genaamd Europese natuur in Nederland, is een waardige vervanging van de geliefde serie Wilde planten uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

  Het derde en laatste deel in de nieuwe serie heet Natura 2000-gebieden. Het bestaat uit drie delen met ruim 900 pagina's informatie over alle 165 Nederlandse gebieden die zijn aangewezen voor Natura 2000. Dat is het internationale netwerk van beschermde natuurgebieden waarmee de EU-lidstaten samen de Europese biodiversiteit proberen te behouden en te versterken. "We willen met deze boeken een zo breed mogelijk publiek zo goed mogelijk informeren over welke gebieden beschermd zijn en waarom," aldus Schaminée. "De boeken zijn bedoeld voor iedereen die zich met natuurstudie en natuurbescherming bezighoudt, zowel professionals als amateurs."

  Natura 2000-gebieden hanteert dezelfde driedeling als de klassieker Wilde planten: Hoog Nederland, Laag Nederland en Zee en kust. Voor alle Natura 2000-gebieden geeft het heldere beschrijvingen van landschap en natuurwaarden. Prachtige kleurenfoto's en aquarellen van Ed Hazebroek brengen de landschappen en de soorten in beeld. Het boek is voorzien van heldere kaartjes, een handig overzicht van habitattypen en -soorten en talloze literatuurverwijzingen.

  "Uit deze boeken moge blijken dat onze natuur van Europees belang is, maar de reikwijdte gaat verder dan dat," stelt Schaminée. "De enorme hoeveelheid gegevens maakt het mogelijk weloverwogen keuzen te maken. Juist deze onderbouwing met 'harde' gegevens is van grote betekenis voor onze ruimtelijke planning, nu en in de toekomst."

  Natura 2000-gebieden
  Zee en kust (deel 1), Laag Nederland (deel 2) resp. Hoog Nederland (deel 3)

  Redactie: Joop H.J. Schaminée en John A.M. Janssen (Alterra, Wageningen)
  Illustraties: Ed Hazebroek
  Uitgever: KNNV Uitgeverij
  Uitvoering: totaal 912 p., 21 x 27 cm, genaaid gebonden, full colour met talloze kleurenfoto's en -illustraties
  ISBN: 978 90 5011 282 6 (Kust: 283-3; Laag NL: 284-0; Hoog NL: 285-7)
  Prijs: €89,90
  Bestelinformatie:
  De boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen via de website van de KNNV Uitgeverij

  De volledige reeks Europese natuur in Nederland bestaat uit:
  Habitattypen (2003), ISBN 978 90 5011 166 9
  Soorten van de Habitatrichtlijn (2004, 2e druk 2008), ISBN 978 90 5011 278 9
  Natura 2000-gebieden (2009), ISBN 978 90 5011 282 6
  Dit laatste deel bestaat uit drie boeken: Zee en kust, Laag Nederland, Hoog Nederland


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^