Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Extra geld voor ommetjes en landschapsherstel

  Extra geld voor ommetjes en landschapsherstel

  - 2 december 2009 -

  Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit investeert €4,7 miljoen extra in de uitvoering van de Agenda Landschap. Daarvan is één miljoen bestemd voor wandelen op en naar het platteland; de ommetjes. Daarnaast is er extra geld voor het herstel van het landschap en het betrekken van burgers.

  Bospad De €4,7 miljoen extra wordt verdeeld over vijf posten. De minister heeft één miljoen euro extra vrijgemaakt voor het openstellen van boerenland via bijvoorbeeld ommetjes en voor het oplossen van knelpunten in de stadsranden. Dankzij deze extra impuls wordt het nog makkelijker voor iedere Nederlander om dichtbij huis van het landelijk gebied te genieten.

  Eén miljoen gaat naar Staatsbosbeheer voor het herstellen van landschap en het openstellen daarvan voor een breed publiek. Het gaat om projecten zoals het landschapsherstelplan Heuvelland in Limburg en het herstel van het Landgoed Elswout in Noord-Holland. Eveneens één miljoen euro komt extra beschikbaar voor een nieuwe subsidieregeling voor Landschapsontwikkelingsplannen. Gemeenten maken deze plannen en bepalen daarin hoe het landschap in hun gemeente eruit moet zien en beschermd moet worden.

  Goede groene burgerinitiatieven worden ondersteund met mankracht, procesgeld, kennis, ervaring en netwerk. In totaal is ook hier één miljoen euro voor beschikbaar. Tenslotte wordt 0,7 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor kennisuitwisseling en onderzoek rondom financiering van landschap en voor publiekscommunicatie die zich op specifieke doelgroepen richt zoals jongeren, agrarische bedrijven of recreanten.

  De Agenda Landschap zet de ambities van het kabinet voor het beschermen en behouden van het Nederlandse landschap op een rij. Het landschap staat onder druk. Bedrijventerreinen, natuur, agrarische bedrijven, recreanten en woonwijken; alles vraagt er om een plek. Alleen als overheden, bedrijven en burgers samenwerken blijft ons landschap karakteristiek, uniek en mooi, zegt het ministerie.

  Bron: LNV


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^