Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Natuurmonumenten: Meer inzet nodig om deadlines EHS te halen

  Natuurmonumenten: Meer inzet nodig om deadlines EHS te halen

  - 15 februari 2009 -

  Al sinds 1990 wordt er gewerkt aan de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk dat de natuurgebieden in ons land met elkaar verbindt. In 2018 moet dat netwerk klaar zijn. Maar in het tempo waarin het nu gaat, zal de EHS niet op tijd klaar zijn. In sommige provincies kan het zelfs nog wel tientallen jaren duren. Natuurmonumenten wil daarom dat de overheden - rijk en provincies - meer werk gaan maken van de EHS.

  Natuur Iedereen onderschrijft de noodzaak om verbindingen te maken tussen natuurgebieden. Er kan dan uitwisseling plaatsvinden van planten en dieren. Ook geeft het ze de mogelijkheid uit te wijken naar betere omstandigheden als er in hun eigen leefgebied iets misgaat. De EHS wordt daarmee als het ware de ruggengraat van de natuur in Nederland.
  Drie partijen zijn van belang bij het maken van de EHS: natuurorgani-saties zoals Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren (vaak landgoedbezitters) en boeren. De overheid wil dat elk van deze partijen een deel van de EHS gaat inrichten en onderhouden. Voor het deel dat natuurorganisaties moeten doen, koopt de overheid landbouwgrond op. Van de andere twee partijen wordt verwacht dat ze op hun eigen grond maatregelen nemen voor de natuur; daarvoor krijgen ze een vergoeding van de overheid.

  Te weinig grond aangekocht
  De overheid wil dat de EHS in 2018 helemaal klaar is. Maar dan moet iedereen wel op tijd z'n werk doen. En daar gaat het mis, stelde algemeen directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten op een persconferentie. Rijk en provincies kopen veel te weinig grond aan, de particuliere grondeigenaren hebben nog maar weinig belangstelling voor natuurbeheer en onvoldoende boeren nemen maatregelen voor de planten en dieren op hun landerijen.

  Het kan nog steeds
  Het is nog steeds mogelijk om de deadline van 2018 te halen, zei De Graeff, maar dan moet er nu wel wat gebeuren. Hij wil dat de overheden zich meer inzet om grond aan te kopen. Als het niet anders kan, moet die grond onteigend worden, zoals dat ook gebeurt voor de aanleg van een weg of de bouw van een woonwijk. Maar dan moeten de grondeigenaren - meestal boeren - wel een eerlijke schadeloosstelling krijgen. Nu betalen de overheden wel voor de grond, maar niet voor alle andere kosten van een verhuizing van de boerderij.
  Verder wil De Graeff dat de overheid de particuliere grondbezitters aanspoort om meer werk te maken van natuurbeheer. Mocht dat uiteindelijk toch niet lukken, dan moet dat deel van de EHS door natuurorganisaties gedaan worden, vindt De Graeff. Want het gaat erom dat de EHS volgens afspraak opgeleverd wordt op de afgesproken datum.

  Goede voorbeelden
  Als de overheid zich serieus inzet voor de EHS, kan er in betrekkelijk korte tijd veel bereikt worden, stelde De Graeff. Voorbeelden daarvan zijn de Eelder- en Peizermaden in de kop van Drenthe, waar natuurontwikkeling is gecombineerd met waterberging. Ook aan de zuidkust van Schouwen ontstaat een prachtig natuurgebied, mede omdat boeren goede alternatieven is aangeboden.

  Bron: Natuurmonumenten


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^