Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
  • natuurbeleving
  • natuurstudie
  • natuurbehoud
  • natuureducatie


  • Heimans en Thijsse Stichting
     
    Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
     

    > Home > Actueel > Minister verbiedt houden drie soorten exotische eekhoorns

    Minister verbiedt houden drie soorten exotische eekhoorns

    - 2 december 2009 -

    De Zoogdiervereniging is zeer verheugd met de beslissing van Minister Verburg om de handel en het bezit van drie exotische eekhoornsoorten te verbieden. Het gaat om de grijze eekhoorn, de Pallas' eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn. De Zoogdiervereniging pleitte eerder dit jaar in een brief aan minster Verburg voor een verbod op het houden van grijze eekhoorns en Pallas' eekhoorns.

    Grijze Eekhoorn Genoemde soorten exotische eekhoorns vormen, als ze ontsnappen en in het wild terecht komen, een bedreiging voor de inheemse natuur. In mei 2009 riep de Zoogdiervereniging via een open brief de Minister op in elk geval de grijze eekhoorn en de Pallas' eekhoorn te verbieden. Woordvoerder van de Zoogdiervereniging, Jasja Dekker is positief over de reactie van de minister: 'Het is verheugend dat de minister aan deze oproep gehoor heeft gegeven, want als deze soorten niet meer als huisdier verkocht en gehouden worden, kunnen ze ook niet in de natuur terechtkomen.'

    In Nederland worden minstens 38 soorten eekhoorns als huisdier gehouden. Het is dan ook niet verbazend, dat de afgelopen vijf jaar al negen exotische eekhoornsoorten in Nederland in het wild zijn gesignaleerd. Dekker: 'Die tamme eekhoorns lijken onschuldig beestjes, maar in het wild kunnen ze veel schade aanrichten.'

    De Amerikaanse voseekhoorn, de Pallas' eekhoorn, en de grijze eekhoorn kregen bij een beoordeling van risico op 'invasiviteit' door de Zoogdiervereniging op basis van hun gedrag en gewoonten, en ervaringen in andere landen, een hoge risicoklasse. De exotische eekhoorns vormen met name voor de rode eekhoorn, die van nature in Nederland voorkomt, een bedreiging.

    Grijze eekhoorn
    In Groot BrittanniŽ is duidelijk te zien hoe groot de invloed van exotische eekhoorns kan zijn. De verdringing van de rode eekhoorn door de grijze eekhoorn (uit Amerika) is een intussen klassiek voorbeeld van het effect van exoten op de natuur. De rode eekhoorn is daar vrijwel geheel verdreven door de grijze eekhoorn. Op de weinige plekken waar hij nog wel zit, worden verwoede pogingen gedaan om de rode eekhoorn te beschermen. Maar ook in Ierland en delen van ItaliŽ verdringt de grijze eekhoorn de inheemse rode eekhoorn. De Zoogdiervereniging zegt hierover: 'Als deze soort zich in Nederland vestigt is het meer dan waarschijnlijk dat ook in Nederland de rode eekhoorn verdreven zal worden.'

    Pallas' eekhoorn
    De Pallas' eekhoorn (uit China) verdringt, na ontsnapping in Zuid-Frankrijk, de inheemse rode eekhoorn en in Japan de daar inheemse soort. Ook is hij al in het wild verschenen in ArgentiniŽ en BelgiŽ. Deze soort heeft dus bewezen de lokale eekhoorns weg te kunnen concurreren. Daarbij kan de soort ook schade aanbrengen aan bomen, en ook betimmering en bedrading aan huizen stuk knagen.

    Amerikaanse voseekhoorn
    Deze forse eekhoorn is in Noord Amerika buiten het oorsprongsgebied uitgezet. Ook in Canada houdt hij zich met een kleine populatie, ondanks de jachtdruk, in stand. In Amerika zijn er tekenen dat uitgezette voseekhoorns een negatieve invloed hebben op populaties van de westelijke grijze eekhoorn en de Douglas eekhoorn. Ook kan het dier drager zijn van het West Nijl virus, een voor mensen dodelijke ziekte.

    Bron: Zoogdiervereniging


    Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


    Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

    Naar boven ^