Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Victor Westhoff-lezing 2009

  Victor Westhoff-lezing 2009

  - 8 april 2009 -

  De elfde Victor Westhoff-lezing zal uitgesproken worden op donderdag 28 mei 2009 om 15.00 uur in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen door Prof. dr. Cees Veerman. Titel van de lezing zal zijn "De toekomst van het platteland: natuur en landschap last of bijdrage?"

  Westhoff op zijn geliefde Boschplaat (foto: Piet Geel)
  Westhoff op zijn geliefde Boschplaat (foto: Piet Geel)
  De Westhofflezing # vernoemd naar prof. dr. Victor Westhoff, de invloedrijkste naoorlogse natuurbeschermer in Nederland # heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbend en inspirerend platform dat het veld van de natuurbescherming jaarlijks bijeen brengt en een breed publiek weet aan te spreken. In deze lezing staat de actualiteit van het behoud en het beheer van natuur en milieu centraal.

  Vanuit het gedachtegoed van Westhoff biedt de lezing tegenwicht aan de overheersende belangstelling voor economische groei en het onwankelbare vertrouwen in technologische ontwikkelingen. De organisatie heeft de ambitie om ook een jongere groep natuurbeschermers en veldbiologen aan te spreken en bij het netwerk rond de lezing te betrekken.

  Cees Veerman
  Cees Veerman
  Prof. Dr. Cees Veerman zal in de lezing ingaan op de toekomst van het landelijke gebied. Dit in het licht van de ontwikkelingen in onze globaliserende samenleving, onder meer ten aanzien van klimaat, voedselvoorziening, natuur en landschapsbeheer, recreatie, urbanisatie en demografie. Al deze elementen grijpen in op de gang van zaken op het platteland. Ruimtedruk, nieuwe maatschappelijke behoeften, ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, noodzaak tot beheer en uitbreiding van natuur en landschapswaarden, vormen een complex van vaak tegenstrijdige belangen en claims. Centraal hierbij staan fundamentele vragen als scheiden of verbinden, vermengen of afzonderen, verweven of afpalen, vragen die een gedeelde en vernieuwende visie op de toekomstige ontwikkeling vereisen.
  Dr. Anton Stortelder zal, vanuit zijn positie als onderzoeker op het terrein van natuur en landschap, zijn reactie geven.

  De Westhoff-lezing wordt georganiseerd door het Centre for Sustainable Management of Resources (CSMR) in samenwerking met de leerstoelhouder prof. dr. Joop Schaminée van de binnen het Institute for Water and Wetland Research ingestelde Westhoff leerstoel.
  Het CSMR is een afdeling binnen het Institute for Science Innovations and Society in de Faculteit der Natuurwetenschappen. Het CSMR werkt aan vraagstukken rond natuur, water en duurzame ontwikkeling in interactie met de maatschappij.

  P r o g r a m m a
  15.00 uur Ontvangst met Koffie en thee.
  15.30 uur Prof. dr. Joop Schaminée
  Leerstoelhouder Westhoff leerstoel Radboud Universiteit en Wageningen University and Research Centre.
  Introductie: De Victor Westhoff-lezing.
  15.45 uur Prof. dr. Cees Veerman
  Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg en Wageningen University and Research Centre.
  De toekomst van het platteland: natuur en landschap last of bijdrage?
  16.30 uur Dr. Anton Stortelder
  Alterra Wageningen University and Research Centre.
  Dr. Stortelder zal als co-referent van de heer Veerman optreden.
  17.00 uur Uitreiking prijs (+certificaat) en voordracht winnende essay van de aan De Westhoff lezing verbonden essaywedstrijd voor jongeren tot 27 jaar.

  L o c a t i e
  Plaats: Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen
  Datum: Donderdag 28 mei vanaf 15.00 uur (ontvangst met koffie en thee).
  De lezing start om 15.30 uur. De toegang is gratis na aanmelding via het aanmeldingsformulier op de website.

  Na afloop zal er gelegenheid zijn om onder het genot van een drankje en een hapje met de sprekers van gedachten te wisselen.

  Bron: Victor Westhoff-lezing


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^