Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Slechts 22% van de Nederlanders steunt bezuiniging op natuur

  Slechts 22% van de Nederlanders steunt bezuiniging op natuur

  - 10 februari 2011 -

  Uit een onafhankelijk opinieonderzoek onder 955 personen, uitgevoerd in opdracht van De12Landschappen door Synovate, blijkt dat slechts 22% van de bevolking het eens is met de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op natuur. Niet alleen de achterban van de oppositie is het oneens met de bezuinigingen; ook bij de achterban van het CDA is het verzet tegen de bezuinigingen groter dan de steun. Bij de VVD is het omgekeerd, bij gedoogpartner PVV zijn voor- en tegenstanders in balans.

  Natuur Volgens Hank Bartelink, directeur van De12Landschappen, laat deze uitkomst zien dat er onder de bevolking geen draagvlak is voor de vergaande bezuinigingen van het kabinet op natuur. Bartelink: "Deze bezuinigingen leiden er toe dat een streep wordt gehaald door het concept van de Ecologische Hoofdstructuur, het samenhangende netwerk van natuurgebieden in Nederland wordt niet afgerond. Het voortbestaan van kenmerkende planten en dieren komt hiermee op het spel te staan. En we doen onszelf tekort omdat natuur voor onze samenleving van onschatbare waarde is."

  Een ruime meerderheid van het Nederlandse volk is van mening dat de overheid dient te zorgen voor voldoende financiėle middelen voor natuur- en landschapsbeheer: slechts 7% vindt dat niet. Deze uitkomst geldt breed voor de achterban van alle politieke partijen.

  Ook Bartelink vindt dat de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft voor de natuur in Nederland, ook financieel: "De door het kabinet voorgestelde bezuinigingen zijn buitenproportioneel en resulteren in afbraak van het natuurbeleid. Terwijl het zorgdragen voor natuur en landschap van groot maatschappelijk belang is, waar een overheid verantwoording voor moet willen nemen." Waarmee overigens niet bedoeld wordt dat alleen de overheid aan de lat staat. Bartelink: "Wij vinden ook dat de overheid er niet alleen voor staat. Particulieren en agrariėrs combineren natuurbeheer met hun bedrijfsvoering. Natuurorganisaties als de twaalf provinciale Landschappen doen dat ook en krijgen bovendien veel maatschappelijke steun voor hun activiteiten. Daardoor dragen de natuurorganisaties gezamenlijk jaarlijks tientallen miljoenen bij aan bescherming van natuur en landschap."

  Bijna negen op de tien Nederlanders vindt de aanwezigheid van natuur en landschap in de directe woonomgeving belangrijk of zeer belangrijk. Ook hier is nauwelijks sprake van partijpolitieke verschillen. Volgens Bartelink maakt dit duidelijk dat voldoende natuur, bereikbaar voor iedereen, door de Nederlandse bevolking van groot belang wordt geacht.

  Bartelink: "Het is maatschappelijk van groot belang de Ecologische Hoofdstructuur echt te realiseren. Daar dragen natuurorganisaties, in samenwerking met andere partijen als boeren en particulieren, graag hun steentje aan bij. De Coalitie Hart voor Natuur maakt zich hier sterk voor, zie www.hartvoornatuur.nu".

  Bron: De12Landschappen


  » Dossier Bezuinigingen op natuur

  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^