Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel

  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003

  Actuele berichten: 2016

  • Wandelboekje van natuurvrienden
   - 25 juni 2016 -
   Wandelboekje van natuurvrienden In 1900 verscheen de eerste druk van het Wandelboekje voor Natuurvrienden van de natuurvorsers Eli Heimans (1861-1914) en Jac. P. Thijsse (1865-1945). Nu, ruim een eeuw later, hebben 40 prominente bestuurders van natuurbeschermings-organisaties zich door Thijsse en Heimans laten inspireren om hun favoriete wandeling te kiezen.
   Lees verder ...
  • Symposium Wild of geordend
   - 12 juni 2016 -
   Wild of geordend Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van 'nieuwe natuur'. Natuurorganisaties zouden kiezen voor verkeerde partners. Met havens en industrie worden deals gesloten, terwijl de hoeders van het agrarisch cultuurlandschap in de steek worden gelaten. De grote vraag is hoe we in de 21ste eeuw voldoende ruimte kunnen scheppen om de natuur een duurzame toekomst te geven. De landbouw het land uit? Grootschalige natuurontwikkeling? Of een fundamentele verandering van de landbouw en de voedselmarkt? Over dit dilemma organiseert de Heimans en Thijsse Stichting op 17 september een symposium.
   Lees verder ...
  • Van vuilnisbelt tot natuurmonument
   - 15 april 2016 -
   Van vuilnisbelt tot natuurmonument Het Naardermeer gebruiken als vuilnisbelt? Het had zomaar kunnen gebeuren. Eind 1904 stelde het college van B en W van Amsterdam voor het Naardermeer te kopen om het te bestemmen als vuilstortplaats. Het leek een ideale oplossing voor het afvalprobleem. Toch werd het voorstel door de Raad verworpen. Had het protest van Jac. P. Thijsse invloed op de beslissing?
   Lees verder ...
  • Natuurorganisaties roepen overheid op tot actie voor natuurherstel
   - 15 april 2016 -
   Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit Nederland kan een voorbeeld worden van een dichtbevolkte, vruchtbare delta waar natuur en mensen floreren. Een land met een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een rijke natuur, waar meer dier- en plantsoorten leven dan nu het geval is. Dat stellen 9 Natuurorganisaties in het op 13 april aan het kabinet aangeboden actieplan Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit.
   Lees verder ...
  • Wat beweegt natuurwaarnemers?
   - 8 april 2016 -
   Natuurwaarnemer In Nederland worden enorm veel natuurwaarnemingen verzameld; ons land is waarschijnlijk het best onderzocht in de hele wereld. Het overgrote deel van die kennis wordt verzameld door vrijwilligers die in hun vrije tijd vele uren in de natuur besteden, en ook al die mooie planten en dieren die ze zien noteren en doorgeven. Wat drijft deze mensen?
   Lees verder ...
  • Effectieve natuurbescherming vereist focus op soort en mens
   - 8 april 2016 -
   David Kleijn Het beschermen van het leefgebied van weidevogels als de grutto is een morele verplichting die een rijk land als Nederland op zich moet nemen. Die uitspraak deed prof. David Kleijn bij zijn inauguratie als hoogleraar Plantenecologie en natuurbeheer aan Wageningen University op 7 april.
   Lees verder ...
  • Berendse officier bij afscheid
   - 1 april 2016 -
   Berendse officier bij afscheid Frank Berendse (voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting) is bij zijn afscheid als hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie koninklijk onderscheiden. Hij is Officier in de orde van Oranje Nassau geworden. Dat gebeurde gistermiddag bij een bijeenkomst in de aula van Wageningen UR.
   Lees verder ...
  • Victor Westhofflezing 2016
   - 18 maart 2016 -
   Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Prof. mr. Pieter van Vollenhoven zal op woensdag 18 mei 2016 de achttiende Victor Westhofflezing uitspreken in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Het thema van de lezing is "Onze natuur vraagt om ruimte, duidelijkheid en betrokkenheid".
   Lees verder ...
  • Documentaire over Jacob Heimans
   - 27 februari 2016 -
   Jacob Heimans Drie studenten van de UvA hebben een korte documentaire gemaakt over Jacob Heimans, de zoon van Eli Heimans. In het kader van hun master publieksgeschiedenis hadden zij als opdracht een filmopname te maken over de jodenvervolging tijdens WO II.
   Lees verder ...
  • Natuurtijdschriften.nl
   - 27 februari 2016 -
   Natuurtijdschriften.nl Nederland is rijk aan tijdschriften met betrouwbare informatie over de Nederlandse biodiversiteit en geodiversiteit. Een groot aantal artikelen is digitaal beschikbaar op natuurtijdschriften.nl, een samenwerking van Naturalis Biodiversity Center met diverse verenigingen.
   Lees verder ...
  • Kennemer Natuur Bibliotheek
   - 27 februari 2016 -
   Kennemer Natuur Bibliotheek De Kennemer Natuur Bibliotheek is een omvangrijke studiebibliotheek in Haarlem voor iedereen met interesse in natuur, cultuurhistorie en duurzaamheid. De collectie omvat duizenden boeken en is een van de meest gespecialiseerde en veelzijdige natuurbibliotheken in Nederland.
   Lees verder ...
  • 'Ondernemen met natuur. Tips voor grondeigenaren'
   - 19 februari 2016 -
   Ondernemen met natuur. Tips voor grondeigenaren Natuurbeheerders zorgen voor de instandhouding van ons mooie, cultuurhistorische landschap en voor recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied. Daar heeft iedereen baat bij. Grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiële basis voor nodig. Deze publicatie biedt een overzicht van de vele mogelijkheden die er zijn om het grondbezit rendabel te maken.
   Lees verder ...
  • Archief H&TS naar de Artis Bibliotheek
   - 15 februari 2016 -
   Frank Berendse (voorzitter H&TS) tekent onder toeziend oog van Steph Scholten (directeur UvA Erfgoed) voor de overdracht van het archief. De Heimans en Thijsse Stichting bezit een bijzonder archief dat een diepgaand beeld geeft van de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland. Op 5 februari heeft met een minisymposium de feestelijke overdracht van het archief aan de Artis Bibliotheek plaatsgevonden.
   Lees verder ...
  • De Schatkist van Eli Heimans
   - 5 februari 2016 -
   De Schatkist van Eli Heimans Eli Heimans heeft in de laatste vier jaren van zijn leven veel aandacht besteed aan de geologie. Tegen deze achtergrond wil de Stichting Natuurmuseum en Milieu Educatie Zwolle (NAMEZ), Heimans eren met het uitbrengen van 'De Schatkist van Eli Heimans'. Bij de schatkist is een rijk geïllustreerd boek gevoegd met dezelfde titel: 'De Schatkist van Eli Heimans'
   Lees verder ...
  • Botanische meesterwerken
   - 30 januari 2016 -
   Botanische meesterwerken 'Botanische Meesterwerken' verschijnt ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Het boek is een eerbetoon aan de botanie en aan een waardevolle boekenverzameling. Bekende Nederlandse botanici laten topstukken uit haar kleurrijke collectie zien: zeldzame zestiende-eeuwse kruidboeken, lokale flora's, reisverslagen uit exotische oorden en andere botanische werken.
   Lees verder ...
  • Minisymposium ter gelegenheid van de overdracht van het archief van de H&TS aan de Bijzondere Collecties UvA
   - 15 januari 2016 -
   ... De Heimans en Thijsse Stichting bezit een bijzonder archief dat een diepgaand beeld geeft van de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland. De Stichting heeft in de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een partner gevonden die het archief op professionele wijze zal beheren en voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt. We nodigen u van harte uit om de feestelijke overdracht en een minisymposium op vrijdag 5 februari bij te wonen.
   Lees verder ...
  • Boekbespreking "Het veen, de vlinder en de openbaring"
   - 15 januari 2016 -
   Het veen, de vlinder en de openbaring Af en toe krijg je een boek in handen, dat je in één adem uitleest. Dit is zo'n boek, een spannend verhaal over de ontdekking van de Grote vuurvlinder in Nederland. Entomologen waan den de soort als uitgestorven, maar een eeuw geleden ving een nietsvermoedende Friese schooljongen een grote oranje vlinder.
   Lees verder ...
  • Verslag van het Symposium 2015: De Groene Stad van de Toekomst
   - 15 januari 2016 -
   Heimans en Thijsse Symposium De groene stad van de toekomst Op zaterdag 29 augustus vond dit geslaagde symposium plaats in een bekende entourage, die extra bijzonder was vanwege de gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen. Het symposium ging over een onderwerp, dat aansloot op het thema van 2014, 'Natuur en gezondheid'. De grote verzameling concrete projecten over natuurontwikkeling in de stad was de verrassing van dit symposium.
   Lees verder ...


  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^