Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Boekbespreking "Het veen, de vlinder en de openbaring"

  Boekbespreking "Het veen, de vlinder en de openbaring"

  - 15 januari 2016 -

  Af en toe krijg je een boek in handen, dat je in één adem uitleest. Dit is zo’n boek, een spannend verhaal over de ontdekking van de Grote vuurvlinder in Nederland. Entomologen waan den de soort als uitgestorven, maar een eeuw geleden ving een nietsvermoedende Friese schooljongen een grote oranje vlinder.

  Het veen, de vlinder en de openbaring Zijn onderwijzer stuurde die op naar de amateurentomoloog R.A. Polak in Amsterdam. Caspar Janssen, natuurjournalist bij de Volkskrant, beschrijft haast voelbaar de opwinding die zich van Rudolf Polak meester maakte toen hij het exemplaar van de Chrysophanus dispar Haw. kreeg toegestuurd. Polak meldde de vondst direct aan de entomoloog J.Th. Oudemans. Zowel Polak als Oudemans repten zich naar Friesland om de soort in levende lijve te zien. Met succes. Polak verzamelde rupsen en eitjes om ze in Amsterdam op te kweken. Hoewel Polak en Oudemans de vondst zoveel mogelijk stilhielden, konden zij niet voorkomen dat er een invasie ‘liefhebbers’ op af kwam die exemplaren in hun verzamelingen wilde opprikken. Vooral Engelsen waren bijzonder geïnteresseerd. De soort was oorspronkelijk alleen in Engeland bekend, maar daar al een halve eeuw eerder uitgestorven. Ook handelaren maakten jacht op de fraaie, extreem zeldzame vlinder, want er viel veel geld aan te verdienen.

  De Grote vuurvlinder, een ondersoort, is endemisch in Nederland, dwz de soort (althans de ondersoort) komt alleen in Nederland voor. De vlinder is bewoner van een kwetsbaar landschap, namelijk jonge, ontgonnen veengebieden met petgaten en legakkers. Dat de soort beschermd dient te worden werd snel duidelijk. Gelukkig was inmiddels de natuurbeschermingsbeweging op gang gekomen en werden er geleidelijk aan maatregelen genomen om terreinen waar de soort voorkwam te behouden. Ook Jac. P. Thijsse spande zich daarvoor in. De Grote vuurvlinder komt tegenwoordig nog voor in de Weerribben en het natuurreservaat de Rottige Meente. Uit onderzoek van Frits Bink blijkt dat de oranje schoonheid bijzondere eisen stelt aan zijn leefmilieu. Het is dus maar de vraag of de soort zich in de toekomst zal handhaven. Aan de Vlinderstichting en de beheerders van de terreinen zal het niet liggen. Die doen hun best. Na lezing van dit fraai uitgegeven boekje heb je maar één verlangen: de Grote vuurvlinder ook zelf eens te zien.

  Marga Coesèl

  Caspar Janssen, 2015. Het veen, de vlinder en de openbaring. Vlinderstichting, Wageningen, 96 pp. ISBN: 9789050115513. Prijs €12,50.


  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^