Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Commissie legt tekortkomingen Natuurakkoord bloot

  Commissie legt tekortkomingen Natuurakkoord bloot

  - 12 oktober 2012 -

  De12Landschappen en Natuurmonumenten waarschuwen voor achteruitgang van de natuur. Ze roepen de Tweede Kamer op om dit te voorkomen. Daartoe moeten op zijn minst de afspraken die in het Lenteakkoord voor 2013 zijn gemaakt, ook de komende jaren worden voortgezet. Ze doen dat naar aanleiding van het rapport van de commissie-Jansen, dat dinsdag is verschenen. In dit rapport worden de middelen uit het natuurakkoord verdeeld over de provincies. Hieruit blijkt dat de voor de ontwikkeling van de natuur beschikbare hoeveelheid geld en grond tekort schieten om de achteruitgang te stuiten.

  natuur Het rapport van de Externe Commissie Ontwikkelopgave Natuur (de commissie-Jansen) verdeelt de nog te realiseren natuur over de provincies en geeft aan welke gronden de provincies hiervoor moeten verkopen. De commissie concludeert dat de hoeveelheid budget en ruilgrond volstrekt ontoereikend is om de natuurdoelen te realiseren. Ook blijkt uit het advies dat de provincies 7500 hectare bestaande natuur moeten verkopen, een gebied dat groter is dan NP Hoge Veluwe. De12Landschappen en Natuurmonumenten werken niet mee aan de uitverkoop van onze natuur. Dat kunnen we onze leden niet uitleggen.

  De12Landschappen en Natuurmonumenten roepen de nieuwe Tweede Kamer op te voorkomen dat forse tekorten ontstaan en natuur en landschap uiteindelijk het slachtoffer worden. Daarom moet minimaal de 200 miljoen euro voor natuur uit het Lenteakkoord structureel toegevoegd worden aan het budget. Ook moet de ambitie om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren overeind blijven; het inkrimpen van deze ambitie met 90.000 ha gaat De12Landschappen en Natuurmonumenten veel te ver. Gezien de huidige economische en financiėle situatie kan hiervoor wel meer tijd worden genomen.

  Bron: De12landschappen

  Zie ook het artikel op de website Boerderij.nl.


  » Dossier Bezuinigingen op natuur

  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^