Boekenmarkt

Momenteel zijn 370 dubbele boeken beschikbaar voor donateurs van de Heimans en Thijsse Stichting.
Sorteer resultaten op: / /
Pagina van 37 >> >>|

1) #11057 Recreatie in Meijendel
Adviescommissie Recreatie-sociologisch Onderzoek Meijendel; Otten, J.J.M.
> Landschapsbeschrijving; Waterwinning; Recreatie; Enquete; Bezoekers; Samenstelling; Herkomst; Waardering; Invloed van de mens; Vegetatiestructuur; Gevolgen van betreding; Functies; Rapport 1e druk 1977
2) #6663 Ontwerp en implementatie van natuuronderwijs
Akker, J. J. H. van den
> Lager onderwijs; Proefschrift Twente; Onderwijsmethoden 1e druk 1988
3) #9080 Kan de HELP ons helpen?
Algra, S.; Hermans, B.; Winterman, P.
> Landinrichting; Ruilverkaveling; Natuurbescherming; Ecologie en economie; Landschapsecologie; Ecotopen; Indicatorsoorten; Landschappelijke functie; Natuurverlies; Rapport 1e druk 1983
4) #3091 Zwerfstenen
Andel, Tjeerd van
> Geologie; Mineralen; Veldkenmerken; Determinatietabel 1e druk z.j.
5) #2577 Wat is ekologie?
Arkel, Henk van; Arkel, Jan van; Saris, Frank; Schroevers, Pieter; Verkaar, Dick (red.); Owen, D.F.
> Milieubesef; Milieubehoud; Soortbegrip; Populatiebiologie; Levensgemeenschap; Voedselketen 1e druk 1977
6) #8814 De vier elementen
Baan, Gré van der
> Mens en natuur; Milieubesef; Draagkracht; Voedselketen; Luchtverontreiniging; Waterverontreiniging; Bestrijdingsmiddelen 1e druk 1971
7) #8839 Het land dat ons is toevertrouwd
Baan, Gré van der
> Landschapsbeschrijving; Kennis der natuur; Beleving der natuur; Ecologische plantengeografie; IJstijdrelicten; Landschapstekeningen; Dierentekeningen; Plantentekeningen; Tekenkunst 2e druk 1965]
8) #12436 Corsica / Verslag van een excursie van het Botanisch Laboratorium
Baggerman, F.H.A.; Kerstens, M.P.J.M.
> Hoger onderwijs; Landschapsbeschrijving; Cultuurgeschiedenis; Plantengeografie; Plantengezelschappen; Klimaatzones; Soortenlijst; Excursieverslag 1e druk 1971
9) #185 Groen en bloemen in Den Haag
Bakker Schut, P.; Doorenbos, S.G.A.; Schierbeek, A.
> Stadsgroen; Landgoederen; Parken; Planten en dieren; School- en kindertuinen; Parkaanleg; Landschapsfoto´s; Mensenfoto´s; Plantenfoto´s; Plattegronden 1e druk 1936
10) #8203 Werk voor de toekomst
Beek, W.J.; Böttcher, C.J.F.; Grinten, P.M.E.M. van der; Justman Jacob, P.L.; Langman, H.; Meyer,H.J.G.; Pen, J.; Quispel, A.; Timman, R.; Tinbergen, J.; Wagner, G.A.; Zijlstra, J.; Knoester, J.
> Milieuproblematiek; Club van Rome; Uitputting grondstoffen; Bevolkingsgroei; Milieuverontreiniging 1e druk 1973

Pagina van 37 >> >>|
Aantal titels per pagina: / / /