Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Collectie

  Bibliotheek, archief en documentatie

  INLOGGEN
  De Heimans en Thijsse Stichting beheert een uitgebreide bibliotheek en een indrukwekkend archief over de ontwikkeling in de relatie mens-natuur in onze cultuur sinds de 17e eeuw.

 • Bibliotheek (boeken en tijdschriften)
 • Boekenmarkt (dubbele boeken)
 • Archief en documentatie

 • Bibliotheek
  Bibliotheek Heimans en Thijsse Stichting De bibliotheek telt bijna 13.000 boeken en andere publicaties, waaronder vele klassieke uitgaven op het gebied van de veldbiologie, natuurbescherming en natuureducatie. U kunt de digitale catalogus van de bibliotheek online raadplegen. Klik hiervoor op de knop:


  De bibliotheekruimte van de Heimans en Thijsse Stichting in het Hugo de Vries Centrum.

  Ook zijn vrijwel alle tijdschriften op dit gebied volledig aanwezig.
  In de volgende pdf-documenten worden alle tijdschriften/periodieken vermeld die in het archief van de Heimans en Thijsse Stichting zijn opgenomen. Er zijn drie categorieën: A (aanbieden aan bijvoorbeeld de KB in Den Haag), W (af te stoten tijdschriften en periodieken uiterlijk 31 december 2013) en Z (zelf aanhouden in het archief van de Stichting).

  Het volgende document, een Excel workbook met op het eerste werkblad een handleiding en op het tweede werkblad de catalogus, geeft duidelijk aan welke tijdschrift titels niet meer fysiek aanwezig zijn (en waar ze dan gevonden kunnen worden) en welke titels we nog wel aanhouden. Boekenmarkt
  De meeste boeken zijn aan onze stichting geschonken door mensen die een binding hebben met natuur en milieu. Met respect voor de schenker zoeken wij voor de dubbele boeken de nieuwe liefhebber. U kunt online een keus maken uit meer dan 2100 boeken die beschikbaar zijn. Klik hiervoor op de knop:

  Donateurs van de Heimans en Thijsse Stichting kunnen hiervoor contact opnemen met de beheerder van de Boekenmarkt. Vermeld a.u.b. het ID-nummer (#...) van het boek/de boeken waar u belangstelling voor heeft. Een vrijwillige bijdrage aan de stichting is natuurlijk zeer welkom.

  Een aantal boeken van en over Eli Heimans, Jac. P. Thijsse en hun tijdgenoten kunt u bekijken op de boekenpagina van de "Heimans en Thijsse Website".

  De bibliotheek en de boekenmarkt zijn elke vrijdag van 10 tot 16 uur open voor belangstellenden.
  Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam

  Jacques de Smidt is coördinator van de bibliotheek. Voor bezoek aan de bibliotheek op andere dagen dan vrijdag, graag vooraf contact opnemen met Jacques de Smidt, 020-6235114.


  Archief en documentatie
  Het archief omvat unieke persoonlijke documenten en voorwerpen van vele biologen en natuurbeschermers die een vooraanstaande rol in de natuurbescherming en het natuurbeheer hebben gespeeld. Deze collectie wordt nog steeds uitgebreid en vormt een waardevolle bron voor de studie naar de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland.

  Het archief is sinds eind 2015 in bruikleen bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Het is ondergebracht in de Artis Bibliotheek, Plantage Middenlaan 45, 1018 DC Amsterdam.

  U kunt het archief digitaal inzien via de volgende links:

 • Archief van de Heimans en Thijsse Stichting,
          http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv511
 • Collectie van de Heimans en Thijsse Stichting,
          http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv512
 • Archief van H.P. Gorter, http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv532
 • Archief van Eli Heimans, http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv533
 • Archief van Jac. P. Thijsse, http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv534
 • Voor vragen en informatie over het archief en documentatie kunt u terecht bij Marga Coesèl, conservator Heimans en Thijsse Stichting Archief en Documentatie, e-mail m.j.coesel-wouda@uva.nl. Voor het inzien van archiefstukken in de Artis Bibliotheek kunt u met haar een afspraak maken.  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^