Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Dossiers > Dossier Bezuinigingen op natuur

  Dossier Bezuinigingen op natuur

  Tijdens de kabinetsformatie in 2010 werd duidelijk dat er sterk bezuinigd gaat worden op natuur. Deze plannen maken veel reacties los.


  • Veiling gronden door Dijksma gevaar voor natuur
   - 21 maart 2013 -
   Sharon Dijksma Natuur die binnenkort onder de virtuele hamer gaat, dreigt teloor te gaan. Uit angst de prijs te drukken weigert de overheid waarborgen voor natuur- en landschapswaarden in te bouwen bij de aanstaande internetveiling van natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Dit blijkt uit de gister verstuurde brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.
   Lees verder ...
  • 200 miljoen voor natuurgebieden
   - 18 januari 2013 -
   Sharon Dijksma Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stelt in 2013 200 miljoen beschikbaar om de natuur een nieuwe impuls te geven. En van de projecten is de Markerwadden dat 15 miljoen krijgt. Er komen eilanden in het Markermeer waardoor er extra natuur ontstaat.
   Lees verder ...
  • Hoe negatieve verhalen het natuurbeleid frustreerden
   - 13 november 2012 -
   Natuur De groeiende kritiek op het natuurbeleid is voor een belangrijk deel het resultaat van onverwachte effecten van de implementatie van het Europees natuurbeleid die hebben geleid tot een negatieve beeldvorming, zo laten onderzoekers van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, zien.
   Lees verder ...
  • Natuurroer om, een maand later
   - 1 november 2012 -
   Groen Kennisnet Staatsbosbeheer gooit het roer om. Voortaan moet natuur uit het verdomhoekje. Daarnaast wil de organisatie minder afhankelijk worden van de overheid. Hoe kansrijk is dit idee? "Nieuw elan", kondigde Staatsbosbeheer, met ruim vijftig andere organisaties, aan.
   Lees verder ...
  • Natuurorganisaties: optimisme over coalitieakkoord
   - 1 november 2012 -
   Natuurorganisaties: optimisme over coalitieakkoord Het kabinet van VVD en PvdA stelt natuurorganisaties in staat de natuur goed te beheren. Daarnaast is er opnieuw zicht op het vervolmaken van het nationaal natuurnetwerk. Bij natuurorganisaties Natuurmonumenten en De12Landschappen overheerst daarom optimisme over het vandaag gepubliceerde regeerakkoord.
   Lees verder ...
  • Commissie legt tekortkomingen Natuurakkoord bloot
   - 12 oktober 2012 -
   Natuur De12Landschappen en Natuurmonumenten waarschuwen voor achteruitgang van de natuur. Ze roepen de Tweede Kamer op om dit te voorkomen. Daartoe moeten op zijn minst de afspraken die in het Lenteakkoord voor 2013 zijn gemaakt, ook de komende jaren worden voortgezet. Ze doen dat naar aanleiding van het rapport van de commissie-Jansen, dat dinsdag is verschenen.
   Lees verder ...
  • 10 puntenplan voor de natuur
   - 14 mei 2012 -
   Natuur Een gezonde economie kan niet zonder gezonde natuur. Natuur is niet alleen waardevol voor maatschappij en economie, maar heeft een eigen essentile intrinsieke waarde. De groene organisaties van Nederland presenteren voor de verkiezingen van 12 september 2012 daarom een 10 puntenplan om de dreigende crisis in de Nederlandse natuur te keren.
   Lees verder ...
  • Kabinetscrisis; nieuwe kansen voor vogels en natuur
   - 1 mei 2012 -
   Blauwborst Met de val van het kabinet lijken zich nieuwe kansen voor de natuur voor te doen. Het regeerakkoord waarin natuur het kind van de rekening was is vervallen. De kans dat de nieuwe natuurwet van Bleker ongewijzigd naar de kamer wordt gestuurd is klein. Het begrotingsakkoord voor 2013 zoals dat tussen de coalitiepartijen CDA en VVD en de partijen ChristenUnie, GroenLinks en D66 is gesloten draait een deel van de bezuinigingen terug.
   Lees verder ...
  • Jongerenpartijen kiezen voor natuur
   - 13 april 2012 -
   Natuur De jongerenorganisaties van VVD en CDA willen dat de volledige Ecologische Hoofdstuctuur # het netwerk van aangesloten natuurgebieden # wordt afgemaakt. Hiervoor willen ze 300 miljoen euro beschikbaar stellen.
   Lees verder ...
  • Nieuwe koers voor natuurbeleid nodig
   - 12 april 2012 -
   Natuur Tijdens de manifestatie 'De Groene Golflengte' op Radio Kootwijk in september 2011 vond een openbaar debat en een rondetafelgesprek over het natuurbeleid plaats. Deskundigen van natuurorganisaties, wetenschap, marktpartijen en overheden, lieten vanuit verschillende invalshoeken hun licht schijnen over het concept van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
   Lees verder ...
  • Natuurakkoord stopt achteruitgang natuurkwaliteit niet
   - 16 februari 2012 -
   Natuur Ook de aanvullende maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies # in combinatie met de bezuinigingen op natuur # versoberen de bescherming van planten, dieren en habitats. Hierdoor worden de internationale verplichtingen niet nagekomen. Er is nog geen plan om de langetermijndoelen wel te realiseren.
   Lees verder ...
  • Mooi Nederland
   - 25 januari 2012 -
   Natuur PvdA, GroenLinks en D66 komen met een alternatief voor de nieuwe Natuurwet van Bleker: De Initiatiefwet Mooi Nederland. De oppositiepartijen willen de 700 miljoen aan bezuinigingen van de staatssecretaris terugdraaien. Zo moet de Ecologische Hoofdstructuur worden afgemaakt en moet de aanleg van de robuuste verbindingen doorgaan.
   Lees verder ...
  • Natuurakkoord maakt versnelde achteruitgang van natuurkwaliteit reel
   - 8 november 2011 -
   Natuur De maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies versoberen en vertragen de bescherming van planten, dieren en habitats. Het voldoen aan de harde internationale verplichtingen waaraan de Europese Commissie de Nederlandse natuur'prestaties' nu en in het komende decennium zal toetsen, komt daarmee verder buiten beeld te liggen. Deze conclusies trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
   Lees verder ...
  • Boek over succes van de EHS nu digitaal
   - 14 april 2011 -
   Het succes van de EHS Vijf organisaties hebben vorig jaar gezamenlijk het boek 'Publiek geheim, het succes van de EHS' uitgebracht. Vanwege de grote belangstelling voor de gedrukte versie, is het boek nu ook digitaal beschikbaar, met een Engelse vertaling van de inleidende hoofdstukken.
   Lees verder ...
  • 79 hoogleraren uiten hun zorg over het gebrek aan visie van het kabinet
   - 13 april 2011 -
   Hoogleraren In hun open brief betogen 79 hoogleraren dat de draconische bezuinigingen op natuur op zeer korte termijn de teloorgang zullen betekenen van wat in vele decennia is opgebouwd. Daarbij gaat het niet alleen om kapitaalvernietiging, het schenden van internationale afspraken en een verder verlies van biodiversiteit. Het gaat k, en misschien wel voor alles, om een verslechtering van de leefomgeving voor mensen.
   Lees verder ...
  • Beschermde natuurmonumenten hebben een onzekere status maar een belangrijke functie
   - 9 april 2011 -
   Natuur Ruim 3400 hectare wettelijk beschermde natuur valt buiten de grenzen van het Natura 2000-netwerk. Het gaat om 64 'Beschermde natuurmonumenten', beschermd via artikel 16 van de Natuurbeschermingswet. Bijzondere gebieden, die in belangrijke mate bijdragen aan de internationale doelstellingen voor het behoud van biodiversiteit. Dat concludeert Alterra.
   Lees verder ...
  • Das & Boom wil Bleker voor de rechter
   - 28 maart 2011 -
   Das & Boom Stichting Das & Boom wil het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) juridisch aanvechten om zo de natuur te beschermen. Om dit te financieren zal de natuurorganisatie een steunfonds oprichten. Dat heeft voorzitter Jaap Dirkmaat zondag in het Vara-radioprogramma Vroege Vogels gezegd.
   Lees verder ...
  • "Schrappen van regels natuurbescherming onverantwoord"
   - 27 februari 2011 -
   Henk Bleker Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 23 februari aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan die de bescherming van Nederlandse natuur en landschap fors inperken. Natuurmonumenten vindt dit ronduit onverantwoord.
   Lees verder ...
  • "Staatssecretaris miskent belang van natuur voor de Nederlander"
   - 17 februari 2011 -
   De12Landschappen Het is onbegrijpelijk dat staatssecretaris Bleker het gisteren verschenen rapport van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) durft te typeren als "ondersteuning voor zijn beleid". Dat stelt De12Landschappen, het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen.
   Lees verder ...
  • Internationale natuurdoelen buiten bereik
   - 16 februari 2011 -
   planbureaulogo De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid zullen leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten- en diersoorten. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen verplichten Nederland om die achteruitgang te stoppen. Er zijn wel kosteneffectieve mogelijkheden om de internationale afspraken in het vizier te houden.
   Lees verder ...
  • Natuur in Nederland: wat wil WNF?
   - 16 februari 2011 -
   Duinen Onze Nederlandse natuur is bijzonder waardevol, ook voor dier- en plantensoorten buiten ons land. Het WNF zet zich in om overal ter wereld natuurlijke systemen in grote gebieden te herstellen. In het belang van dieren en planten, n in het belang van de mensen die er leven. Met die ervaring en met een blik over de landsgrenzen, geeft het WNF ook een visie op de natuur in Nederland.
   Lees verder ...
  • Slechts 22% van de Nederlanders steunt bezuiniging op natuur
   - 10 februari 2011 -
   Natuur Uit een onafhankelijk opinieonderzoek onder 955 personen, uitgevoerd in opdracht van De12Landschappen door Synovate, blijkt dat slechts 22% van de bevolking het eens is met de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op natuur. Niet alleen de achterban van de oppositie is het oneens met de bezuinigingen; ook bij de achterban van het CDA is het verzet tegen de bezuinigingen groter dan de steun.
   Lees verder ...
  • Nederlanders tegen natuurbezuinigingen
   - 9 februari 2011 -
   Fietsen in de natuur Het nieuwe kabinet verzint bezuiniging op bezuiniging. Naast de culturele sector, moet nu ook de natuur eraan geloven. Uit onderzoek blijkt dat 78 procent van de Nederlanders het oneens is met deze bezuinigingen.
   Lees verder ...
  • 'Grotere rol particulier bevordert haalbaarheid EHS'
   - 3 februari 2011 -
   Landgoed Ondanks de forse bezuinigingen op het natuurbeleid zijn er wel degelijk mogelijkheden de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bijna geheel te realiseren, meent de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De federatie verwacht dat door meer betrokkenheid van boeren en particuliere eigenaren met minder geld meer gedaan kan worden.
   Lees verder ...
  • Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid
   - 25 januari 2011 -
   ... De coalitie Hart voor Natuur heeft een vlinder overhandigd aan Commissaris van de Koningin Jan Franssen, voorzitter van de gezamenlijke provincies. De aan de heer Franssen gegeven vlinder symboliseert de kwetsbare natuur.
   Lees verder ...
  • Open brief Winsemius aan Rutte over bezuinigingen natuur
   - 18 januari 2011 -
   Pieter Winsemius "Beste Mark, je moet me helpen. Ik zit met een fors probleem. Kort gezegd: moet ik straks, vlak voor de verkiezingen van maart, een advertentie plaatsen in een landelijk blad met de oproep 'Als je om natuur en milieu geeft, stem dan niet op CDA, PVV of VVD'?"
   Lees verder ...
  • PvdA komt met initiatief voor natuurwet
   - 4 januari 2011 -
   PvdA De PvdA neemt het initiatief voor een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat de natuur in Nederland op de lange termijn beter wordt beschermd. Dat heeft PvdA-leider Job Cohen zondag bekendgemaakt in het Nationaal Park Veluwezoom, waar hij meedeed aan een publieksactie van ruim twintig natuur- en milieuorganisaties.
   Lees verder ...
  • Grote belangstelling voor publieksactie Hart voor Natuur
   - 3 januari 2011 -
   Lekker warmen aan een vuurkorf bij het Leersumse Veld (foto: Staatsbosbeheer) Boswachters, natuurgidsen en vrijwilligers hebben zondag 2 januari circa 40.000 bezoekers ontvangen met een Nieuwjaarsgroet en warme chocolademelk bij de publieksactie Hart voor Natuur. Geholpen door het prachtige winterweer zijn vele Nederlanders gisteren naar buiten gegaan voor een frisse neus.
   Lees verder ...
  • "Natuurbeschermers ervaren een zekere barbaarsheid"
   - 29 december 2010 -
   Matthijs Schouten Matthijs Schouten (58), bioloog, filosoof, bijzonder hoogleraar in Wageningen en Ierland, huisdenker van Staatsbosbeheer: 'Ik heb weleens voorgesteld om alle Nederlanders een brief te sturen, namens alle natuurorganisaties. Met daarin de vraag: 'Wij geven u een lijst met honderd soorten. Met het huidige budget kunnen we ze niet allemaal in stand houden. En u mag kiezen wat mag uitsterven: de koekoek of de kievit? De kamperfoelie of de dotterbloem?'
   Lees verder ...
  • "Streep door EHS is historische vergissing"
   - 27 december 2010 -
   Pieter van Vollenhoven Het stopzetten van de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur is een historische vergissing. De voorzitter van het Nationaal Groenfonds, prof. mr. Pieter van Vollenhoven zei dit gisteren in Vara's Vroege Vogels op Radio 1, als kritiek op het huidige kabinetsbeleid.
   Lees verder ...
  • Gegevensautoriteit Natuur Jan van Groenendael:
   'Geef natuur een stem!'

   ... - 18 december 2010 -
   Een reactie van Gegevensautoriteit Natuur Jan van Groenendael op de plannen van het kabinet. 'Laat ons hart spreken als teken van onze beschaving. Nederlanders hebben een warm hart voor de natuur, nu het kabinet nog.'
   Lees verder ...
  • Hart voor Natuur: samen in actie
   - 17 december 2010 -
   Hart voor Natuur Twintig natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder de noemer Hart voor Natuur willen de organisaties aandacht vragen voor de consequenties van de buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap.
   Lees verder ...
  • Ontblote boswachters in actie op Binnenhof
   - 10 december 2010 -
   Ontblote boswachters in actie op Binnenhof Onder het motto 'natuur wordt uitgekleed' hebben ontblote boswachters van Natuurmonumenten op 8 december actie gevoerd op het Binnenhof. Er werd een petitie overhandigd die door ruim 75.000 mensen is ondertekend.
   Lees verder ...

  • Nieuw beleid: ramp voor natuur
   - 1 december 2010 -
   Zilveren maan Het zal niemand zijn ontgaan: Nederland gaat bezuinigen. Uiteraard zal ook de natuur er niet aan ontkomen. In totaal zal er de komende jaren 2% op de totale rijksuitgaven worden gekort. Als je de (anti)natuurmaatregelen op een rijtje zet, blijkt dat daar bijna 40% bezuinigd zal worden.
   Lees verder ...
  • Economie heeft de natuur nodig
   - 27 november 2010 -
   Wientjes en van Boxtel Steeds meer bedrijven zien in dat de economie de natuur heel hard nodig heeft. Daarom is in Amsterdam het congres 'Biodiversiteit: kansen voor een Nieuwe Economie' gehouden. Aan de vooravond van het congres, dat 23 november plaatshad, tekenden Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Roger van Boxtel (IUCN NL) een intentieverklaring.
   Lees verder ...
  • Kabinet verlaagt doelstellingen EHS
   - 15 november 2010 -
   Natuur Het kabinet heeft de doelstellingen van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangepast. Het streven is niet meer om 100 procent van dit natuurnetwerk in 2018 gerealiseerd te hebben, maar 90 procent. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) vandaag gezegd.
   Lees verder ...
  • Wagenings Commentaar: Kabinetsplannen regelrechte ramp voor de natuur
   - 30 oktober 2010 -
   Frank Berendse Het nieuwe kabinet gaat flink bezuinigen op natuur en landschap. De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt 'herijkt'. Wat zijn daarvan de gevolgen? Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, geeft zijn visie.
   Lees verder ...
  • Bezuinigen op natuur kost geld
   - 30 oktober 2010 -
   Tweede Kamer Een beter natuurbeleid is niet goedkoper, maar levert wel meer op. Investeer in groen-blauwe dooradering van ons landschap. Over de plannen van het kabinet-Rutte om het natuurbeleid om te buigen zijn in de media tegenstrijdige geluiden vernomen. Een analyse door Paul Opdam in Trouw.
   Lees verder ...
  • D66 en GroenLinks in verzet tegen afbraak natuurbeleid
   - 28 oktober 2010 -
   Tweede Kamer Woensdagavond 27 oktober zijn twee moties aangenomen in reactie op het regeerakkoord over natuur. Natuurmonumenten is uiteraard verheugd dat de moties zijn aangenomen en natuur de afgelopen dagen hoger op de agenda is gekomen.
   Lees verder ...
  • Brandbrief naar fracties over natuurbeleid
   - 23 oktober 2010 -
   Tweede Kamer Vijf grote natuurorganisaties hebben alle fracties in de Tweede Kamer een brief gestuurd met het oog op het debat over de regeringsverklaring komende dinsdag. Hiermee vragen de organisaties aandacht voor de onevenredig zware bezuinigingen voor de natuur die het kabinet in het regeerakkoord aankondigt.
   Lees verder ...
  • 'EHS: goed voor natuur n economie'
   - 15 oktober 2010 -
   Chris Kalden, directeur Staatsbosbeheer Het is niet zo gek dat het Planbureau voor de Leefomgeving oproept tot een herbezinning op de Ecologische Hoofdstructuur. We moeten alleen niet vergeten waar het om draait: het vergroten en verbinden van natuurgebieden en het tegengaan van verdroging, verzuring en vermesting.
   Lees verder ...
  • 'Stoppen met natuurbeleid onverantwoord'
   - 15 oktober 2010 -
   Jan Jaap de Graeff Natuurmonumenten laakt het voorstel van het Planbureau voor de Leefomgeving om te stoppen met het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, het groene netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland.
   Lees verder ...
  • 'Bezuinigen kan juist goed zijn voor natuur'
   - 14 oktober 2010 -
   Leersumse Veld De rem die het nieuwe kabinet-Rutte zet op de ontwikkeling van de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kan juist goed uitpakken voor de Nederlandse natuur. De doelen van deze natuurontwikkeling zijn al twintig jaar oud en daarom is Nederland volgens het Planbureau voor de Leefomgeving toe aan de vraag 'Welke natuur moet er eigenlijk worden beschermd?'.
   Lees verder ...
  • Regeerakkoord breekt natuur af
   - 2 oktober 2010 -
   Regeerakkoord breekt natuur af "Door dit regeerakkoord wordt het natuurbeleid afgebroken. Dat is slecht voor de natuur", aldus Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten. Het nieuwe kabinet wil structureel 300 miljoen euro per jaar bezuinigen op natuur en landschap. Dat is, ook verhoudingsgewijs, een enorm bedrag.
   Lees verder ...
  • Winsemius en Veerman op de bres voor natuur
   - 18 augustus 2010 -
   Pieter Winsemius Cees Veerman en Pieter Winsemius zijn bezorgd over de gevolgen voor natuurbehoud en milieu als het beoogde kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV er komt. Ze vinden dat basiswaarden in de samenleving moeten worden beschermd en niet moeten worden weggegeven onder invloed van bijvoorbeeld lastige economische omstandigheden.
   Lees verder ...
  • Zuinig zijn op groen bespaart ook geld
   - 10 juli 2010 -
   Multifunctioneel landschap Alterra predikt een nieuw natuurbeleid gebaseerd op de nuttige functies van natuur en landschap. Niet bescherming van soorten staat daarbij centraal, maar het blijvend en optimaal functioneren van ecosysteemdiensten. Dat schrijven onderzoekers van Alterra in het boekje Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren.
   Lees verder ...  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^