Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Economie heeft de natuur nodig

  Economie heeft de natuur nodig

  - 27 november 2010 -

  Steeds meer bedrijven zien in dat de economie de natuur heel hard nodig heeft. Daarom is in Amsterdam het congres 'Biodiversiteit: kansen voor een Nieuwe Economie' gehouden. Aan de vooravond van het congres, dat 23 november plaatshad, tekenden Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Roger van Boxtel (IUCN NL) een intentieverklaring. Doel: in het leven roepen van het platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven.

  Wientjes en van Boxtel Wientjes en Van Boxtel schreven naar aanleiding van de intentieverklaring in het FinanciŰle dagblad dat de Ecologische Hoofdstructuur ondernemers nieuwe kansen biedt. Volgens hen draagt dit netwerk van natuurgebieden in ons land ook bij aan een goed vestigingsklimaat. In de intentieverklaring geven de partijen aan biodiversiteit belangrijk te vinden. Aan de orde komt ook de wijze waarop men deze gezamenlijk wil behouden. Natuurmonumenten is lid van de IUCN NL en maakt deel uit van de kerngroep.

  Bron: Natuurmonumenten

  Verschenen: Financieele Dagblad 23 november 2010, Optiek

  Economie heeft de natuur hard nodig

  Bernard Wientjes en Roger van Boxtel

  Biodiversiteit, waar ook ter wereld, is voor Nederland met zijn open economie van groot belang. In de toekomst moeten we kunnen blijven rekenen op beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen en de diensten die ecosystemen bieden, zoals schoon water en een vruchtbare bodem. Maar we kunnen er niet omheen dat de natuur bedreigd wordt en de biodiversiteit afneemt. Dat verlies vertegenwoordigt nu al miljarden euro's.

  Recente rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving en de VN tonen aan dat we alle zeilen bij moeten zetten. Tijdens de vorige maand gehouden Biodiversiteitconferentie in Japan werd duidelijk dat actie geboden is, alle 193 vertegenwoordigde landen zijn het daarover eens.

  Als voorzitters van VNO-NCW en IUCN NL, de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature, zijn wij ervan overtuigd dat bedrijfsleven, natuurorganisaties en kennisinstellingen samen moeten optrekken om de toekomst van de natuur Ún van de Nederlandse economie veilig te stellen. Daarom tekenen wij vandaag op het congres 'Biodiversiteit: kansen voor een Nieuwe Economie' een intentieverklaring om samen te werken.

  De wereldeconomie en in het bijzonder de Nederlandse landbouw, visserij, voedingsindustrie, bloemensector, farmacie en biotechnologische industrie zijn voor de import van grondstoffen afhankelijk van ecosystemen in andere delen van de wereld. Steeds meer bedrijven zien in dat de economie de natuur nodig heeft en zoeken naar een 'bio-based economy'.

  Tegelijkertijd kan de wereld in de strijd voor behoud van belangrijke ecosystemen profiteren van onze kennis en technologie. Het sparen van de biodiversiteit biedt bedrijven nieuwe kansen. Een mooi Nederlands voorbeeld is het hergebruik van baggerspecie in zogenoemde baggertubes in waterkering of de versterking van oevers. Dit zorgt voor een besparing in stortkosten en levert rustplaatsen en broedplaatsen op voor vogels en kraamkamers voor vissen. Wij willen samen afspraken maken over beleidsvoorstellen, innovatie, activiteiten en projecten die de ecologische voetafdruk verminderen of compenseren. Economie en natuur moeten wereldwijd beter in harmonie blijven. Ook de Nederlandse ecosystemen en Natura 2000 zijn hierbij van groot belang. De ecologische hoofdstructuur in Nederland kan alleen tot stand komen als we elkaars belangen begrijpen en de overheid er actief bij betrekken. Deze groene infrastructuur biedt ondernemers nieuwe kansen en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.

  Deze samenwerking lijkt een kleine stap, maar wie terugkijkt, weet beter. Nog niet zo lang geleden stonden de groene lobby en het bedrijfsleven regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. Die houding kunnen we ons niet meer permitteren. We gaan met elkaar in dialoog, samen zoekend naar de juiste oplossingen. VNO-NCW, LTO en MKB gaan met IUCN NL en ruim 30 aangesloten organisaties, van Natuurmonumenten tot Milieudefensie, hard werken aan vertrouwen en concrete afspraken.

  Bernard Wientjes is voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, Roger van Boxtel van IUCN NL.


  Dossier Bezuinigingen op natuur

  Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^