Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Heimans Symposium in Artis, 10 december 2011

  Heimans Symposium in Artis, 10 december 2011
  Een biologisch en ethisch reveil:
  De erfenis van Eli Heimans (1861-1914) nu

  Ter gelegenheid van het feit dat Eli Heimans 150 jaar geleden werd geboren, wordt op de Heimans en Thijsse Dag aandacht besteed aan zijn leven en werk, in het bijzonder zijn relatie tot Artis. De dag wordt dit jaar samen met Artis georganiseerd en vindt plaats in de collegezaal van gebouw De Volharding in Artis.
  Na afloop van de lezingen is er gelegenheid om het Heimans Diorama in het Aquariumgebouw in Artis te bekijken.

  Heimans-diorama in Artis

  PROGRAMMA
  13:30Ontvangst met koffie en thee
  14:00Prof. dr. Frank Berendse, voorzitter Heimans en Thijsse Stichting:
  Welkomstwoord
  14:15Dr. Marga Coesèl (Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam):
  "De natuur van Heimans"
  In de tijd dat de onderwijzer Eli Heimans werd geboren was er in Nederland nog natuur in overvloed, maar de inheemse natuur werd niet zo gekend en gewaardeerd als nu. Rond 1900 bloeide de belangstelling voor de natuurstudie plotseling op. Dit gebeurde vooral door het optreden en werk van Heimans en zijn collega Jac. P. Thijsse. Wat was het aandeel van Heimans, wat waren zijn verdiensten?
  14:45Prof. dr. Erik de Jong (Artis hoogleraar, Universiteit van Amsterdam):
  "Zien is kennen: over de rol van het diorama bij de studie van de natuur"
  Door te zien leer je vaak meer dan ergens over te lezen, dat is een van de grondprincipes van het diorama. Het maakte het diorama vanaf de 19de eeuw tot een ideaal middel om een groot, stedelijk publiek op een instructieve manier te laten kennismaken met de betekenis van dier, plant en landschap. Als natuurtheater kende het diorama een grote populariteit, maar wat is daar van overgebleven?
  15:15Drs. Thomas van Slobbe (Stichting wAarde, Beek-Ubbergen):
  "Heimans 2.0".
  In deze lezing wordt de relevantie verkend van het gedachtegoed van Heimans voor natuurbeleving en -bescherming in een eeuw, waarin de grenzen tussen virtual reality en real life # door de onstuitbare opmars van internet, i-pads en computergames # in ras tempo vervagen.
  15:45Afsluiting
  16:00Receptie en bezoek aan het Heimans Diorama
  17:00Sluiting

  AANMELDEN
  Locatie: Collegezaal van gebouw De Volharding in Artis, Plantage Kerklaan 38-40 te Amsterdam.
  Aanmelding: bij de Heimans en Thijsse Stichting, Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam, of per bericht aan het secretariaat.
  Kosten: €25,- voor donateurs van de Heimans en Thijsse Stichting en Artis-leden. Andere geïnteresseerden betalen: €30,-.

  Gelieve het bedrag over te maken op rek.nr. 3831069 t.n.v. Heimans en Thijsse Stichting te Amsterdam o.v.v. 'Heimans-symposium' en de namen van de deelnemers.


  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^