Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Stichting > De Heimans en Thijsse Prijs

  De Heimans en Thijsse Prijs

  Het Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting kent de Prijs toe aan een persoon, groep of organisatie die activiteiten ontwikkelt of heeft ontwikkeld, die gericht zijn op het wekken van belangstelling voor de natuur, de natuurstudie, het natuurbehoud of de natuureducatie bij uiteenlopende doelgroepen. Hierbij kan sprake zijn van verschillende maatschappelijke invalshoeken (sociaal, economisch, kunstzinnig, cultureel, spiritueel, wetenschappelijk).

  Natuurbeleving is voor zulke activiteiten van educatie, studie en bescherming zowel inspiratie als motief.

  De activiteiten hebben een of meer van de volgende kenmerken:

 • Zij hebben een duidelijke uitstraling
 • Zij zijn grensverleggend of baanbrekend
 • Zij richten zich op nieuwe doelgroepen/publieken
 • Zij hebben een lange geldigheidswaarde en zijn duurzaam
 • Zij zijn overdraagbaar
 • Klik hier voor het "Reglement Heimans en Thijsse Prijs".

  De Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) De Heimans en Thijsse Prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1955, dus lang vóór de Heimans en Thijsse Stichting werd opgericht. Zoals uit het staatje onderaan deze bladzijde blijkt, is de prijsuitreiking enigszins onregelmatig verlopen. Er wordt nu gestreefd naar een prijsuitreiking om het andere jaar. Zoals ook blijkt uit berichten over vroegere prijswinnaars, o.a. in de Nieuwsbrief van de Stichting, wordt de Heimans en Thijsse Prijs als een hoge onderscheiding beschouwd.

  Bij het langslopen van de namen van de laureaten kan men verscheidene categorieën onderscheiden. Allereerst degenen die, in het directe voetspoor van Heimans en Thijsse, veel hebben betekend voor de verdere popularisatie van de natuurstudie en het natuurbehoud, zoals Ko Zweres, Rinke Tolman, Bert Garthoff, Kees Hana en Jan P. Strijbosch. Bij deze categorie sluiten zich mensen aan als programmamaker Bert Garthoff, schrijver Koos van Zomeren en illustrator Rein Westra. Ook Vara's Vroege Vogels, de prijswinaar in 2013 hoort tot deze categorie.

  Een tweede categorie wordt gevormd door veldbiologen, veelal actieve KNNV leden en oud-NJNers, die vooral bekend zijn geworden door hun natuurhistorische studies, zoals Jan Tanis, Koos Landwehr en Douwe van der Ploeg. Sommigen van hen, bijvoorbeeld Kees Swennen, Eddy Weeda en Henk Hillegers waren of werden bioloog.

  Willy Vanlook
  Willy Vanlook
  Een derde categorie omvat mensen die in de praktijk van het natuurbeheer werkten en werken, maar een bijzondere uitstraling hadden in de verspreiding van de natuurbeschermingsgedachte, zoals Kees Sipkes, Hein Schimmel, Piet Zonderwijk, Harry de Vroome, Fons Eysink, Henk Heemsbergen, Stichting Oase (Marianne van Lier en Willy Leufgen), Jan Wartena, Ton Engelman en de prijswinnaar van 2010, de eerste laureaat buiten Nederland, Willy Vanlook.

  Een vierde en laatste categorie bestaat uit mensen die zich bovendien verdienstelijk hebben gemaakt binnen de Heimans en Thijsse Stichting. Die categorie heeft maar twee vertegenwoordigers, Marga Coesèl en Jaap Zwier, hetgeen te begrijpen valt: de Stichting is immers nog jong en latere bestuursleden aarzelen om vroegere bestuursleden met de Heimans en Thijsse Prijs te eren, ook al zou dat volkomen terecht zijn.

  Wat alle prijswinnaars, genoemde en niet genoemde, gemeen hebben is hun liefde en eerbied voor de natuur en hun wil èn vermogen om hun 'houding tegenover de natuur' (naar de titel van een klassiek boekje van S. Hofstra) over te dragen op anderen, in het voetspoor van Heimans en Thijsse. Zo zijn zij, in het voetspoor van een andere grote Nederlander, Johan Huizinga, erflaters van onze beschaving.


  Overzicht van personen en organisaties die de Heimans en Thijsse Prijs hebben ontvangen

  1955Mossenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
  1957Museum Natuer en Gea, G. Bosch, B.J. Lempke, C. Swennen, B.J.R. Walrecht, J.J. (Ko) Zweeres
  1960P.W. Brander, J.C. Tanis, R. Tolman
  1962J.M. Duiven, N.H. Lysen, J. Veenman, A.J. Wiggelaar
  1964W.H. Gravestein, M.J.C. Kolvoort
  1965P. Bakker
  1966G.W.J. (Bert) Garthoff, K. Hana
  1969E.J. Kortenoever, T. Lebret, J. Philippona
  1972J. (Koos) Landwehr, E.E. van der Voo
  1977C. Sipkes, J.P. Strijbos
  1979G. Haanstra, H.W.J. Schimmel
  1983G. Houtman
  1985P.A. (Piet) Bakker, D.P.E. van der Ploeg, P. Zonderwijk
  1988Vereniging Das en Boom, J. Hermans
  1990W. Eelman, M. Jacobse
  1992D. van der Laan, H.W. de Vroome
  1995P.J. (Koos) van Zomeren, E.J. Weeda
  1997H. Hillegers
  1998Voerman museum, R. Westra
  1999Agrarische natuurbeheervereniging Den Hâneker
  2002M. Coesèl, J. Zwier
  2004A.T.W. (Fons) Eysink, H. Heemsbergen
  2006Stichting Oase: P.W. (Willy) Leufgen en M.J.Th. (Marianne) van Lier
  2008Jan Wartena, Ton Engelman
  2010Willy Vanlook
  2013Vara's Vroege Vogels
  2015Bart van Tooren  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^