Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Kabinetscrisis; nieuwe kansen voor vogels en natuur

  Kabinetscrisis; nieuwe kansen voor vogels en natuur

  - 1 mei 2012 -

  Met de val van het kabinet lijken zich nieuwe kansen voor de natuur voor te doen. Het regeerakkoord waarin natuur het kind van de rekening was is vervallen. De kans dat de nieuwe natuurwet van Bleker ongewijzigd naar de kamer wordt gestuurd is klein. Het begrotingsakkoord voor 2013 zoals dat tussen de coalitiepartijen CDA en VVD en de partijen ChristenUnie, GroenLinks en D66 is gesloten draait een deel van de bezuinigingen terug. De 200 miljoen voor natuurbeheer is uit het bezuinigingspakket geschrapt. Natuurlijk is dat nog onvoldoende voor het noodzakelijke natuurherstel maar het is wel een keerpunt ten opzichte van de maatregelen die het nu demissionaire kabinet had genomen.

  Blauwborst De komende tijd zal Vogelbescherming zich samen met andere natuurorganisaties inzetten om goede natuurparagrafen in de verschillende partijprogramma's te krijgen. Belangrijk daarin zal het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur en het herstel van de topnatuurgebieden Waddenzee, Westerschelde en IJsselmeer zijn. Speciale aandacht vraagt Vogelbescherming voor een landbouwbeleid waarin de neerwaartse trend van de vogels van het landelijk gebied stopt.

  Bron: Vogelbescherming Nederland


  Dossier Bezuinigingen op natuur

  Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^