Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Wagenings Commentaar: Kabinetsplannen regelrechte ramp voor de natuur

  Wagenings Commentaar: Kabinetsplannen regelrechte ramp voor de natuur

  - 30 oktober 2010 -

  Het nieuwe kabinet gaat flink bezuinigen op natuur en landschap. De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt 'herijkt'. Wat zijn daarvan de gevolgen? Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, geeft zijn visie.

  Frank Berendse 'De nieuwe kabinetsplannen zijn een regelrechte ramp voor de Nederlandse natuur. De natuurorganisaties zijn in de boom geklommen om hun verontwaardiging en zorg uit te spreken. Ik denk dat dat terecht is. Het ging tot nu toe al heel traag met de aankoop en inrichting van de EHS. We zouden in 2018 klaar moeten zijn. Maar de provincie Gelderland bijvoorbeeld heeft nog maar minder dan een derde van haar taakstelling gerealiseerd. Nu gaat er een herijking plaatsvinden. Dat kan ik alleen maar zo interpreteren dat de EHS in oppervlakte wordt begrensd.

  Bovendien zal de aankoop van gronden voor natuur sterk worden vertraagd, zo niet tot stilstand komen. Dat blijkt ook uit de financiŰle paragraaf bij het regeerakkoord: globaal wordt er 250 miljoen euro per jaar op natuurbeheer bezuinigd. Daar komt bij dat de robuuste ecologische verbindingen worden geschrapt. Maar die zijn juist van groot belang. Als je die verbindingen niet op tijd herstelt, zullen uiteindelijk veel soorten verdwijnen. Dat blijkt uit het werk van de Finse onderzoeker Hanski. Hij noemt de soorten die nog wel voorkomen, maar alleen in ge´soleerde populaties, de living dead: soorten die gedoemd zijn om uit te sterven. Als we niet doorgaan met het creŰren van de EHS lopen we grote risico's dat er veel soorten zullen verdwijnen. Een halve EHS is geen EHS. Een ketting is zo lang als de zwakste schakel. Er liggen verspreid in de regio's veel percelen die al zijn aangekocht. Maar die zijn nog niet aan elkaar gekoppeld. Als je nu stopt zijn die aankopen voor niets geweest.

  Het kabinet wil in plaats van aankopen van grond, meer inzetten op beheer door derden. Door boeren en particulieren dus. Maar beheer door boeren levert weinig op, dat is keer op keer aangetoond. Zelfs in gebieden met beheersovereenkomsten zijn we bijna alle natuurwaarden kwijtgeraakt die er vroeger waren. Natuurbeheer door particulieren hangt af van de toevallige wens van de beheerder om daar aan mee te doen. Dat kan soms een verrijking zijn, maar in veel gevallen gaat het om eilandjes die aan het grotere geheel weinig bijdragen. Daar redden we de natuur in Nederland niet mee.'

  Bron: Wageningen UR

  Zie ook: Zuinig zijn op groen bespaart ook geld
  Alterra predikt een nieuw natuurbeleid gebaseerd op de nuttige functies van natuur en landschap. Niet bescherming van soorten staat daarbij centraal, maar het blijvend en optimaal functioneren van ecosysteemdiensten. Dat schrijven onderzoekers van Alterra in het boekje Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren.


  Dossier Bezuinigingen op natuur

  Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^