Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Landschapsmanifest in gesprek met kabinet

  Landschapsmanifest in gesprek met kabinet

  - 10 februari 2007 -

  Het nieuwe kabinet investeert extra in natuur en vitaal platteland: van € 40 miljoen oplopend naar € 100 miljoen per jaar. De coalitiepartners in het nieuwe kabinet Balkenende hebben aangegeven met het maatschappelijke veld in gesprek te willen gaan over de uitwerking van de voorstellen in het bereikte akkoord. De partners in het Landschapsmanifest, waaronder IVN, pakken die handschoen van het nieuwe kabinet graag op.

  Albertine van Vliet-Kuiper (burgemeester van Amersfoort) is voorzitter van het Landschapsmanifest. "Het veld heeft zich verenigd, heeft zijn wensen kenbaar gemaakt aan de vooravond van de verkiezingen en is klaar voor het gesprek met het nieuwe kabinet. Een duurzame leefomgeving is een van de zes pijlers in het coalitie-akkoord", aldus de voorzitter. "Het extra geld is een goed begin voor de financiële impuls die nodig is voor aanleg en onderhoud van het landschap. In het door ons ondersteunde Deltaplan hebben we berekend dat hiervoor € 600 miljoen per jaar nodig is." Dat bedrag verdient zich terug, zegt Van Vliet. "In duurzame kwaliteit van wonen, werken en recreatie voor deze en volgende generaties. We zullen dit graag inbrengen in de dialoog met het nieuwe kabinet. Wij zijn daar klaar voor."

  Landschapsmanifest
  Het Landschapsmanifest (ondertekend in 2005) is een alliantie van ruim dertig maatschappelijke en private organisaties die zich gezamenlijk inzet voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap. Het belangrijkste doel van het manifest is kwaliteitsverhoging van het landschap. De ondertekenaars van het Landschapsmanifest beogen publiek en politiek te doordringen van de noodzaak om te investeren in de kwaliteit van het Nederlandse landschap met als doel bescherming en versterking van waardevolle cultuurlandschappen en ontwikkeling van nieuw landschap waar nodig.

  Partijen die het Landschapsmanifest onderschrijven: Stichting Landschapsbeheer Nederland. Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied, Federatie Particulier Grondbezit, Stichting Natuur en Milieu, Staatsbosbeheer, De Landschappen, Vereniging Natuurmonumenten, NEPROM, Federatie Welstand, Natuurlijk Platteland Nederland, Stichting Nederlands Cultuurlandschap, IVN, Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectuur, Platform Landschap en Cultuurhistorie, LTO Nederland, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Stichting wAarde, 12 Milieufederaties, Milieudefensie, Unie van Bosgroepen, Platform Biologica, Vogelbescherming Nederland, Stichting Wandelplatform - LAW , Stichting Veldwerk Nederland, Vlinderstichting, Geoheritage NL - Platform Aardkundige Waarden, Waddenvereniging, Stichting Staring Advies, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, Kennis- en Informatiecentrum KIC Recreatie, AM Grond en Wonen, Arcadis, CLM Onderzoek en Advies BV

  Bron: IVN


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^