Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Duinen en mensen: Noordkop en Zwanenwater

  Duinen en mensen: Noordkop en Zwanenwater

  - 5 november 2011 -

  In navolging van het succesvolle Duinen en mensen: Kennemerland verschijnt dit najaar onder redactie van Rolf Roos een vervolgdeel: Duinen en mensen: Noordkop en Zwanenwater. Archeologie, natuur en historie in een samenhangend, beeldend verhaal. Kennis up to date gepresenteerd en zeer leesbaar.

  Duinen en mensen: Noordkop en Zwanenwater Een boek over de slankste kuststrook van ons land. Waar duin en dijk vervloeien. Een zeer rijk full color boek van de Hollandse kust, vol nimmer gepubliceerde kaarten en foto's. Voor iedereen die van natuur en geschiedenis houdt en het landschap wil begrijpen.

  Archeologie
  Al in de bronstijd lieten kustbewoners sporen achter in de ondergrond van de Noordkop. Wat zeggen al die verspreide vondsten uit de Vikingtijd en eerder?

  Natuur
  De duinen van de Noordkop bevatten een parel van Europese allure: Het Zwanenwater. Duinmeren vol vogels omzoomd door zeer bloemrijke natuur. Ook de Noordduinen met vele duinvogels, de Helderse duinen met de Harmplas en Mariendal zijn zeer de moeite waard, evenals verspreide oude nollen, gelegen in het cultuurlandschap.

  Historie
  De eilanden Huisduinen (eens 8km westwaarts gelegen) en Callantsoog waren na de middeleeuwen de laatste vaste elementen in een bijna weggeslagen landschap. Hoe veroverde de mens het land weer terug? Uniek zijn de landinwaarts gelegen nollen en de oude dijken: nu deels vermomd als langgerekte duinketens.

  U kunt zich intekenen voor het boek, korting krijgen op een bestelling van beide boeken, of de ontwikkeling ondersteunen. (ca 160 pags, full color, gebonden)

  Bron: www.duinenenmensen.nl


  Dossier Boeken

  Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^