Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Natuurorganisaties: optimisme over coalitieakkoord

  Natuurorganisaties: optimisme over coalitieakkoord

  - 1 november 2012 -

  Het kabinet van VVD en PvdA stelt natuurorganisaties in staat de natuur goed te beheren. Daarnaast is er opnieuw zicht op het vervolmaken van het nationaal natuurnetwerk. Bij natuurorganisaties Natuurmonumenten en De12Landschappen overheerst daarom optimisme over het vandaag gepubliceerde regeerakkoord.

  Natuurorganisaties: optimisme over coalitieakkoord Het begrotingsakkoord 2013 draaide de bezuinigingen op natuur met een bedrag van 200 miljoen euro terug. De nieuwe coalitie heeft besloten om dit budget structureel aan de begroting toe te voegen. "Het is een compliment waard dat de coalitiepartners, in een tijd van vele miljardenbezuinigingen, de visie hebben om deze investering te doen", aldus Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten. Dankzij dit extra budget is er, behalve voldoende geld voor natuurbeheer, meer ruimte om de komende jaren werk te maken van het afronden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van onderling verbonden natuurgebieden. "Het is goed dat het kabinet die ambitie weer letterlijk opgenomen heeft", zegt Hank Bartelink, directeur van De12Landschappen. "Ook is het verstandig dat langer de tijd genomen wordt om het nationaal natuurnetwerk af te ronden, iets waarvoor natuurorganisaties altijd gepleit hebben."

  Creatief de natuur verbeteren
  De komende tijd zullen natuurorganisaties bij provincies aandringen op het vertalen van de nieuwe financiėle ruimte in een hoger ambitieniveau voor de natuur. Ze benadrukken niettemin dat er nog altijd fors bezuinigd wordt op natuur. "Het budget is nog altijd de helft van wat er in de periode voor Rutte-I naar de natuur ging", zegt Bartelink: "We zullen de komende jaren creatief moeten zijn om de natuur verder te verbeteren."

  Aanpassing Wet Natuurbescherming
  De natuurorganisaties juichen toe dat de Wet Natuurbescherming aangepast wordt en bieden hun diensten aan bij het opstellen van een nieuw wetsontwerp. Daarnaast zijn ze tevreden over het feit dat de slepende kwestie rond de Hedwigepolder eindelijk beslist is, in het voordeel van de natuur en de internationale afspraken.

  Nieuwe coalitie schat de natuur op waarde
  De Graeff constateert dat er 'een nieuwe, frisse wind waait' uit Den Haag. "De afgelopen twee jaar was er een kabinet dat de natuur slechts beschouwde als een sta-in-de-weg voor de economie. Er was onvoldoende sprake van een constructieve samenwerking met natuurorganisaties. De nieuwe coalitie wekt de indruk de natuur op waarde te schatten: met een bescheiden investering kan de natuur hoog maatschappelijk rendement opleveren. Op het gebied van volksgezondheid, watermanagement, recreatiesector en vestigingsklimaat. We bieden onze diensten aan om dat nieuwe elan in het natuurbeleid te verzilveren."

  Bron: Natuurmonumenten


  » Dossier Bezuinigingen op natuur

  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^