Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Regeerakkoord breekt natuur af

  Regeerakkoord breekt natuur af

  - 2 oktober 2010 -

  "Door dit regeerakkoord wordt het natuurbeleid afgebroken. Dat is slecht voor de natuur", aldus Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten. Het nieuwe kabinet wil structureel 300 miljoen euro per jaar bezuinigen op natuur en landschap. Dat is, ook verhoudingsgewijs, een enorm bedrag.

  Regeerakkoord breekt natuur af Natuurmonumenten en De12Landschappen begrijpen dat bezuinigingen nodig zijn, maar zijn van mening dat dit ook kan door kritisch te kijken naar wat nodig is, door meer tijd te nemen en door maatregelen uit te smeren over een langere tijd. Deze oplossing is al eerder bepleit door een aantal organisaties op het platteland, waaronder Natuurmonumenten, De12Landschappen, LTO Nederland en de ANWB.

  Natuurgebieden
  Sinds 1990 hebben opeenvolgende kabinetten en tal van organisaties met man en macht geïnvesteerd in het tot stand brengen van een groen netwerk van aaneengesloten natuurgebieden van voldoende formaat. Dit groene netwerk is absoluut nodig voor het herstel van de natuur in ons land, die # meer dan in andere landen - zwaar onder druk staat. In het zicht van de haven schrapt het nieuwe kabinet alle verbindingen tussen de natuurgebieden; het kabinet wil bovendien in 2018 überhaupt stoppen met versterking van de natuur. De Graeff over dit onderdeel van het regeerakkoord: "Je kunt het vergelijken met het bouwen van een huis. De fundering is gelegd, de muren staan overeind, alleen het dak zit er nog niet op." Dat is half werk, maakt eerder gedane investeringen onrendabel en ondermijnt wat al decennia de leidende gedachte is geweest: het realiseren van een netwerk van natuurgebieden, van vitaal belang, niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen die baat hebben bij een rijke natuur en een mooi landschap.

  Klimaatbestendig
  Tien jaar geleden werd afgesproken om de sluizen in het Haringvliet op een kier te zetten. Verbinding van de Noordzee en het Haringvliet is namelijk dringend noodzakelijk, niet alleen om de natuurkwaliteit van de zuidwestelijke Delta op peil te brengen, maar ook als eerste stap om de Delta op lange termijn klimaatbestendig en veilig te maken. De Deltacommissie heeft deze maatregel dan ook nadrukkelijk bepleit, er zijn internationale afspraken over gemaakt, en over de manier waarop het besluit moet worden uitgevoerd ligt een oplossing in de streek binnen handbereik. Het regeerakkoord zet hier nu een streep door. Natuurmonumenten en De12Landschappen doen een dringend beroep om deze passage in het regeerakkoord te schrappen.

  Verantwoordelijkheid
  Tenslotte hebben Natuurmonumenten en De12Landschappen kennis genomen van het voornemen om het Ministerie van Economische Zaken te versterken met het landbouwbeleid. Natuurmonumenten en De12Landschappen gaan ervan uit dat in die situatie de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid wordt ondergebracht bij dat ministerie dat de verantwoordelijkheid krijgt voor de kwaliteit van de leefomgeving: ruimtelijke ordening, milieu, natuur en mogelijk water.

  Leden en donateurs
  Natuurmonumenten en De12Landschappen zijn geschokt. De Graeff: "Met steun van onze leden en donateurs zullen wij ons er de komende jaren tot het uiterste voor inspannen om de natuur in ons land de ruimte te geven die zij verdient, waar zoveel mensen van genieten en waarvan ook de economische betekenis groot is".

  Bron: Natuurmonumenten


  » Dossier Bezuinigingen op natuur

  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^