Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > "Schrappen van regels natuurbescherming onverantwoord"

  "Schrappen van regels natuurbescherming onverantwoord"

  - 27 februari 2011 -

  Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 23 februari aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan die de bescherming van Nederlandse natuur en landschap fors inperken. Natuurmonumenten vindt dit ronduit onverantwoord. De gebieden die het betreft zijn destijds zorgvuldig aangewezen. Elke prikkel tot verdergaande ambitie valt weg, terwijl het risico aanwezig is dat er onherstelbare schade aan het gebied optreedt.

  Henk Bleker Bleker schrijft in zijn brief dat hij de natuur alleen met Europese regels wil beschermen. Hij verwacht daarmee dat economische activiteiten bij natuurgebieden minder worden belemmerd. De staatssecretaris wil alle 63 natuurgebieden in Nederland met de status 'Beschermd Natuurmonument' hiervan ontdoen.

  Natuurmonumenten vindt dit een slecht idee. Deze gebieden zijn destijds zorgvuldig aangewezen, omdat ze van wezenlijk belang zijn voor het behoud en herstel van bijzondere planten- en diersoorten. Ook zijn het vaak mooie en bijzondere landschappen. Het schrappen van de status 'beschermd natuurmonument' betekent voor deze gebieden dat alleen het bestemmingsplan ze nog kan beschermen. Dit biedt veel minder zekerheid omdat het bestemmingsplan veel 'verstorende activiteiten' niet regelt.

  Beschermd Natuurmonument
  In ruim 120 Europees beschermde Natura 2000-gebieden, zoals de Waddenzee of de Grote Peel, gelden ook de doelen van Beschermd Natuurmonument. Deze doelen zijn niet alleen van ecologisch belang, maar gaan vaak ook over typisch Nederlandse waarden als openheid, ruimte, stilte, donkerte en landschappelijke kwaliteit. Het schrappen van deze doelen betekent dat de bescherming van al deze gebieden ernstig wordt beperkt. Het zal bijvoorbeeld veel gemakkelijker worden ingrepen toe te staan die het open landschap en de weidsheid aantasten.

  Natura 2000
  Daarnaast streept staatssecretaris Bleker vier belangrijke gebieden van de lijst Natura 2000 weg vanwege het volgens hem beperkte ecologische belang. De natuurdoelen van deze vier gebieden zouden naar andere gebieden kunnen worden verplaatst. Natuurmonumenten vindt het schrappen van N2000-gebieden een zeer slecht idee. Ook deze gebieden zijn destijds zorgvuldig geselecteerd op het voorkomen van bijzondere ecologische waarden. Enkele Natura 2000-gebieden samenvoegen om daarmee natuurdoelen makkelijker te realiseren, is voor wel Natuurmonumenten bespreekbaar.

  Risico op onherstelbare schade
  De brief van de staatssecretaris rept over een 'haalbaar en betaalbaar' niveau van beheermaatregelen. Natuurmonumenten vindt dat hiermee niet alleen dat elke prikkel tot verdergaande ambitie wegvalt, maar ook dat het risico aanwezig is dat er onherstelbare schade aan het gebied optreedt. Door het uitblijven van maatregelen kan het Natura 2000-niveau in de toekomst mogelijk helemaal niet meer worden gehaald.

  Bron: AgriHolland


  Dossier Bezuinigingen op natuur

  Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^