Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Tentoonstelling D.T.E. van der Ploeg

  Tentoonstelling D.T.E. van der Ploeg

  - 10 augustus 2007 -

  Vanaf dit jaar zal het Natuurmuseum Fryslân elke zomer een selectie uit haar uitgebreide prentencollectie exposeren. Op 30 juni is deze zomerserie gestart met 'Op planten net útsjoen', werk van D.T.E. van der Ploeg (1919-2006). Tevens is er een filmpje over natuur in de jonge jaren van Van der Ploeg en dezelfde -door hem zelf becommentarieerde- natuur 50 jaar later. Men moet wel snel zijn: de tentoonstelling staat nog tot en met 26 augustus!

  Tekening door D.T.E. van der Ploeg Het Prentenkabinet van het natuurmuseum bestaat uit een unieke collectie natuurtekeningen- en schilderijen, gemaakt door illustratoren van het Nederlandse natuurboek sinds 1900. Deze verzameling is een waardevolle aanvulling op de kerncollectie van het museum. Natuurillustratoren bekijken de natuur op een intense manier. Door planten en dieren na te tekenen worden ze gedwongen de werkelijkheid nauwkeurig waar te nemen. Met ruim 5500 aquarellen, potloodschetsen en pentekeningen is de collectie uitgegroeid tot één van de grootste verzamelingen van Nederland. Naast honderden losse illustraties bestaat een aanzienlijk deel van de collectie uit werk van Sjoerd Kuperus, Rein Stuurman, Ad Cameron en D.T.E. van der Ploeg.

  Het Natuurmuseum Fryslân wil zijn bezoekers graag de gelegenheid geven deze fraaie prenten te bekijken. Vanaf dit jaar zal er iedere zomer een speciale prentententoonstelling georganiseerd worden. De eerste in deze serie is getiteld 'Op planten net útsjoen' met werk van D.T.E. van der Ploeg. De Friese vogel- maar vooral plantenkenner Douwe T.E. van der Ploeg was een botanicus die zijn vondsten nauwgezet documenteerde. De tekeningen zijn na het overlijden van Van der Ploeg in september vorig jaar geschonken aan het Natuurmuseum Fryslân.

  Van der Ploeg was een actief man. Hij gaf les op de Kweekschool in Sneek, schreef van 1986 tot en met 1995 maandelijks een stuk in het Friesch Dagblad onder de titel 'Bûtenút', werkte mee aan diverse uitgaven van onder andere It Fryske Gea en publiceerde menig boek op eigen initiatief. Als veldbioloog werd hij vaak geraadpleegd en met name op het gebied van fonteinkruiden werd hij als een autoriteit gezien.

  Van der Ploeg wist precies waar allerlei, vooral zeldzame planten, in Fryslân te vinden waren. Hij was vaak in het veld te vinden, bracht planten mee naar huis en stelde daaruit een Fries Herbarium samen, dat nog altijd bewaard wordt in het Nationaal Herbarium in Leiden. Omdat een herbarium uitsluitend gedroogd materiaal bevat, maakte hij tekeningen van zijn vondsten om de planten ook levend helder voor ogen te houden. Zo maakte hij ruim 4000 tekeningen van voornamelijk planten, met daartussen een enkele paddestoel, zeewier of schelp. Een enkele keer maakte hij een pentekening of kleurde hij een plaat in met kleurpotlood. Zijn potloodtekeningen zijn zeer gedetailleerd uitgevoerd en geven een goed beeld van hoe een botanicus een plant bekijkt.

  Van der Ploeg was van jongs af aan in de natuur van Fryslân geïnteresseerd. In de tentoonstelling is een herbarium te zien dat hij op 17-jarige leeftijd samenstelde van planten aan de Hooiweg in Burgum. Hij stuurde het werk in 1937 in voor een herbariumprijsvraag die de Nederlandsche Botanische Vereniging had uitgeschreven en won de tweede prijs. Ook hier illustreerde de jonge Van der Ploeg de paardenstaarten, moerasvarens en stukjes boom met gedetailleerde potloodtekeningen. Vijftig jaar later bezocht hij opnieuw de Hooiweg en moest concluderen dat er heel wat veranderd was. In zijn boek Op planten net útsjoen schrijft hij daarover: "De plantenwereld van de Hooiweg van nu lijkt in de verste verte niet meer op de rijkdom van vijftig jaar geleden. Ook al zijn er een paar nieuwe soorten bijgekomen, er is heel wat moois verloren gegaan aan variatie en rijkdom van planten".

  In de gelijknamige tentoonstelling is een selectie van zijn werk te zien. Originele tekeningen liggen naast publicaties in de diverse boeken. Ook het jeugdherbarium wordt tentoongesteld. Hier wordt duidelijk: Van der Ploeg raakte nooit uitgekeken op de rijke plantenwereld, en wij niet op zijn tekeningen.

  Douwe van der Ploeg ontving in 1985 de Heimans en Thijsse Prijs.

  Bron: Natuurmuseum Fryslân


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^