Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Archief van actuele berichten > Interview met Tom Bade

  'Je moet laten zien wat natuur allemaal oplevert'

  Tom Bade heeft een originele kijk op de combinatie mens en natuur. Hij spreekt regelmatig op congressen en schrijft erover. Intussen promoveert hij op het thema 'natuur en economie'.

  Tom Bade

  Wie is Tom Bade?
  Tom Bade (45) studeerde milieukunde en natuurbeheer. Hij begon als beleidsmedewerker bij de gemeente Deventer, deed onderzoek bij TNO en werkte daarna elf jaar bij KPMG. Nu promoveert hij op het thema natuur en economie, bewust niet aan de groene universiteiten, maar aan de Erasmus in Rotterdam. Bade is getrouwd en heeft twee tienerdochters. Sinds deze zomer is hij ook voorzitter van de vereniging Vrienden van de Veluwe.

  Tom Bade spreekt wel vaker af in natuurgebied De Imbosch als hij geïnterviewd moet worden. Dit is zijn mooiste plek, net boven zijn woonplaats Arnhem. Een gigantische vlakte van heide, opgeleukt met Schotse Hooglanders en omzoomd door kilometers lang bos. "Je hoort nu nog de snelweg, maar als je iets verder de hei op loopt is het stil. Dan zie je dat het in Nederland ook woest en ledig kan zijn. Hier kun je nog verdwalen."

  Als een imposante Hooglanderstier voorbij komt, gaat Bade er achteraan. Kunnen ze leuk samen op de foto. Het beest blaast door zijn neus en stoot af en toe wat geloei uit, maar is niet gevaarlijk zegt Bade. "Je moet ze natuurlijk niet gaan aaien. Dat soort dommigheid wordt gestraft. Een vorm van natuurlijke selectie, zeg maar."

  Tom Bade heeft een originele kijk op de combinatie mens en natuur. Daarom spreekt hij regelmatig op congressen. Hij schrijft erover op Podium en in boeken - "je kunt het beter boek dan rapport noemen, dan wordt het tenminste echt gelezen." Intussen promoveert hij op het thema 'natuur en economie'.

  Tot voor twee weken werkte hij bij accountantconcern KPMG. Het gaf zijn betogen wel enig cachet, maar Bade verkoos een eigen kenniscentrum, ook over natuur en economie. "Ik heb geweldig veel vrijheid gehad, maar de consultancy werd steeds minder leuk. Je moest je indekken tegen claims, aan dossiervorming doen, terwijl ik gewoon leuke boekjes schrijf. Mijn klanten zijn meestal mijn vrienden, we kijken samen hoe we de boel gedaan kunnen krijgen, vanuit een zeker idealisme. Dan denk je niet in termen van claims."

  Daar komt bij dat het volgens Bade echt tijd is voor een natuurdenktank. "Er wordt te weinig nagedacht over de langere termijn; waar willen we naartoe met de natuur in Nederland. Er komt een Ecologische Hoofdstructuur, dat wel, maar die naam alleen al, veel te technocratisch. Slechts twee procent van de rijksbegroting is bestemd voor natuur en milieu. Wil je natuur echt een plek geven, dan moet je laten zien wat het ons oplevert."

  Groen heeft de huizenprijs in het Gooi omhoog geholpen en er wordt heel veel verdiend aan de natuur en recreatie op de Veluwe, zo betoogt Bade in zijn boeken. Maar het gaat hem er niet om alles in geld uit te drukken. "Er is best een verband tussen economische groei en geluk, maar als ik naar de berichten van RTLZ kijk, denk ik niet: dit is van wezenlijk belang voor de welvaart. Belangrijker is de troost en schoonheid die natuur biedt."

  Bade voelt er niet voor de politiek in te gaan. "Je ziet wel dat bn'ers met een verhaal worden ingekapseld door politieke partijen. Jaap Dirkmaat, oprichter van Das en Boom staat nu ook op de lijst van GroenLinks. Maar niet alles moet gepolitiseerd worden."

  Wat doet Tom Bade?
  Met enkele geestverwanten en met steun van Staatsbos- beheer, Natuurmonumenten en KPMG startte Tom Bade onlangs het kenniscentrum Triple E (Economy, Ecology and Experience). Doel is 'natuurzorg te verzoenen met menselijke exploitatiezucht'. Tom Bade schreef diverse boeken over de toegevoegde waarde van natuur, zoals 'Het groene geld onder de Gooise matras' en onlangs nog 'De Veluwe verdient beter'.

  Bade wil bruggen slaan tussen bedrijfsleven en natuurorganisaties. "Bedrijven worden al meer natuurminded. Niet alleen uit liefdadigheid, maar ook uit zakelijke overwegingen. De farmaceutische industrie begrijpt ook dat tropische regenwouden een bron zijn van genetisch materiaal." Natuurorganisaties kunnen op hun beurt van bedrijven leren. "Winst heeft in de natuur- en milieuwereld een vieze klank maar is in principe heel gezond. Als je een natuurpark vermarkt, kan het geld ook terugvloeien in die natuur. Als je laat zien hoe belangrijk natuur is voor ons woon- en leefgenot kan je mensen verleiden iets te doen. Eerder dan met een alarmerend rapport over rode lijstsoorten, die veel mensen niet eens zouden herkennen, al liepen ze er tegenaan."

  Maaike Bezemer

  Bron: Trouw / de Verdieping / zaterdag 14 oktober 2006


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^