Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Verslag van het Symposium “De Groene Stad van de Toekomst”

  Verslag van het Symposium 2015: “De Groene Stad van de Toekomst” in het Gemeentemuseum Den Haag

  - 15 januari 2016 -

  Op zaterdag 29 augustus vond dit geslaagde symposium plaats in een bekende entourage, die extra bijzonder was vanwege de gratis toegang tot de lopende tentoonstellingen. Het symposium ging over een onderwerp, dat aansloot op het thema van 2014, “Natuur en gezondheid”. De grote verzameling concrete projecten over natuurontwikkeling in de stad was de verrassing van dit symposium.

  Heimans en Thijsse Symposium De groene stad van de toekomst Voorzitter Frank Berendse opende de bijeenkomst en gaf het woord aan de dagvoorzitter Natasja van den Berg van het bureau Tertium, politicoloog en publicist over o.m. idealisme en duurzaamheid. Haar taak was het met elkaar verbinden van de voordrachten. Zij leidde ook de paneldiscussie waarmee het symposium werd besloten.

  De eerste spreker was Marc van den Tweel, sinds 2013 directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Zijn voordracht was gewijd aan “150 jaar na de geboorte van Jac. P. Thijsse”. Via de tijd van Thijsse, Heimans en Van Tienhoven is Natuurmonumenten beland in de naoorlogse jaren met een grote ledenaanwas. Na een meer technocratische periode is het nu weer tijd voor een echte vereniging.

  Vervolgens sprak Hiltrud Pötz over “De toekomst van de stad is groen”. Zij heeft bouwkunde gestudeerd in Delft en heeft thans een ontwerpbureau Groenblauw. Met voorbeelden uit de stad Rotterdam werden uitgangspunten genoemd zoals “ecosystemen hebben grenzen”, “samenwerken met de natuur”. Ook werd aandacht besteed aan mogelijke klimaatveranderingen met vermoedelijke problemen én oplossingen voor de stad. Die worden kernachtig gepresenteerd als een lange serie “Uitdagingen” en “Maatregelen” die een groenblauw karakter hebben, dus met vegetatietoepassingen en waterbeheersing in de stad.

  Remco Daalder, richtte zich op ”De ecologie van de stad als economische motor”. Daalder is projectleider en stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. In oktober 2014 won hij de Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek met zijn werk ”De Gierzwaluw”. Daalder en collega’s zetten een lange traditie van inventarisaties en ecologisch onderzoek van planten en dieren voort. Amsterdam is een van de biologisch best bekende steden. Men houdt zich ook bezig met de verhouding natuur - stad via de structuurvisie Amsterdam 2040, de hoofdgroenstructuur en de ecologische hoofdstructuur. Ook is er aandacht voor dieren die aan de stad zijn gebonden.

  Het motto van de laatste spreker, Barbara Rijpkema, bioloog en groenadviseur van de gemeente Utrecht, sluit aan bij dat van Hildrud Plötz, ”Groen maken we samen”. Zij vertelde over projecten die zij leidt inzake Wijkgroenplannen, Stadslandbouw en Stadsecologie. Daarbij worden de stadstuinen ingeschakeld. Ook Utrecht heeft een Visie Stedelijke Groenstructuur tot 2030. Op kleine schaal is er veel participatie van de lokale bevolking. In veel projecten wordt kunstzinnige vorming toegepast met behulp van planten en dieren als bron van inspiratie.

  Ten slotte volgde een paneldiscussie die door de drie spreeksters werd gevoerd, bijgestaan door Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur.

  Eddy van der Maarel


  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^