Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Boek 'Waardevol Groen'

  Boek 'Waardevol Groen'

  - 15 september 2012 -

  Dat Nederland niet zonder natuur en landschap kan, is voor iedereen helder. Maar hoe financieren we de aanleg en het beheer van het groen en valt er door eigenaren ook geld te verdienen met natuur? Overheden, natuurbeheerders, burgers en bedrijven zijn op zoek naar alternatieve financieringsvormen en verdienmodellen voor de groene ruimte.

  Waardevol Groen InnovatieNetwerk heeft in dit licht het boek 'Waardevol Groen' gepresenteerd, waarin op basis van de inspirerende voorbeelden van 17 particuliere natuurbezitters wordt geschetst dat het mogelijk is op creatieve wijze producten en diensten te leveren die voor onze maatschappij onmisbaar zijn. Het boek bevat ruim honderd ideeën over nieuwe financieringsvormen en manieren om geld te verdienen met natuur en landschap, alsmede concrete adviezen voor overheden voor het optimaliseren van hun beleidsinstrumenten.

  Burgers en bedrijven kunnen investeren in natuur, deels via de markt en deels via charitas (sponsoring, nalatenschappen, etc.). Natuureigenaren kunnen vernieuwende producten en diensten aanbieden. De geïnterviewde natuurbezitters vermarkten onder meer verblijfsrecreatie, vergaderlocaties, exclusieve streekproducten, landgoedfairs en houten schuren en golfbanen.

  De tips aan overheden hebben onder meer betrekking op het ontwikkelen van integraal, gebiedsgebonden beleid, dat alle relevante thema's aan elkaar koppelt. Als daarbij alle informatie via één loket wordt aangeboden, hoeven initiatiefnemers niet langer allerlei afdelingen langs om keer op keer hun verhaal te vertellen.

  InnovatieNetwerk heeft de eerste twee exemplaren overhandigd aan Directeur-Generaal Annemie Burger van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan Jan Helder, voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit, namens de Nederlandse natuurbeheerders. Het boek is te downloaden via www.innovatienetwerk.org.


  » Dossier Boeken

  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^