Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Natuur in Nederland: wat wil WNF?

  Natuur in Nederland: wat wil WNF?

  - 16 februari 2011 -

  Onze Nederlandse natuur is bijzonder waardevol, ook voor dier- en plantensoorten buiten ons land. Het WNF zet zich in om overal ter wereld natuurlijke systemen in grote gebieden te herstellen. In het belang van dieren en planten, n in het belang van de mensen die er leven. Met die ervaring en met een blik over de landsgrenzen, geeft het WNF ook een visie op de natuur in Nederland. Onze donateurs houden van de natuur, ook in hun eigen land. Het WNF heeft na bijna 50 jaar ervaring met natuurbescherming een visie op natuurbeheer die ook voor de Nederlandse natuur relevant kan zijn. De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij....

  Duinen 1. Er is veel discussie (in de media en in Den Haag) over de natuur in Nederland. Wat is er aan de hand?
  Aanleidingvoor de discussie zijn de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Daardoor gaan de budgetten op de Rijksbegroting voor natuurbeheer in ons land fors omlaag. En van grootste terreinbeheerders in ons land, Staatsbosbeheer, moet zelfs meer dan de helft inleveren. Dat maakt het voor Staatsbosbeheer zo goed als onmogelijk z'n werk verantwoord te blijven doen.

  2. Wat heeft het Wereld natuur Fonds daar mee te maken? Het WNF beschermt toch natuurgebieden en diersoorten verder weg?
  Het WNF vindt de natuur in Nederland heel belangrijk. Niet alleen voor de Nederlanders zelf, maar ook voor dier- en plantensoorten in internationaal verband. Wie van iets verder weg naar ons land kijkt, ziet die grotere verbindingen met de rest van Europa en soms nog verder. Drie gebieden of landschapssoorten zijn daarvan de belangrijkste voorbeelden:

  > Wadden en duinen
  De Waddenzee en de Nederlandse kust zijn voor talloze diersoorten, ook buiten ons land, van levensbelang, denk vooral aan de vele vogelsoorten die fourageren in de Waddenzee. Veel van die soorten zijn echte wereldbewoners. De Drieteenstrandloper die we allemaal kennen van het strand, vliegt letterlijk van het leefgebied van het dwergnijlpaard in Guinee Bissau tot dat van de ijsbeer op Groenland.

  > Rivierdelta en Zeeland
  Vanuit heel West-Europa stroomt het water via de grote rivieren richting de Nederlandse delta. Net als in vele andere delta's op de wereld, is daardoor een vruchtbaar en voedselrijk landschap ontstaan, dat zowel voor de natuur als voor de mens grote waarde heeft. Niet voor niets zijn veel delta's zo dichtbevolkt. Voor trekvissen zoals de zalm en de paling is een open verbinding met de zee # zodat ze de rivieren op kunnen zwemmen # doorslaggevend voor hun voortbestaan.

  > Veluwe in verbinding met het Reichswald
  Onze prachtige Veluwe is nu een vrijwel gesoleerd bosgebied, en heeft in vergelijking met de grote wouden elders in Europa een relatief geringe natuurwaarde. Maar wanneer de Veluwse bossen worden verbonden met het Duitse Reichswald achter Nijmegen (via de Veluwezoom en de Millingerwaard), kan het wild daadwerkelijk (met de seizoenen mee) trekken. Het WNF pleit ook voor verbindingen de andere kant op # richting de nieuwe natuur in de Flevopolders # dat zou meteen d oplossing zijn voor de discussie over de Oostvaardersplassen. Ook het wild dat daar leeft, kan dan namelijk op zoek gaan naar voedsel elders in schaarse tijden.

  3. Wat moet er met deze drie gebieden gebeuren volgens het WNF?
  Het WNF pleit ervoor dat de Rijksoverheid een stevige regie neemt en houdt over de drie bovenstaande gebieden. Het herstel van de natuurlijke processen in deze gebieden levert winst op voor de natuur, die grensoverschrijdend is.

  4. Wat gebeurt er met de overige natuurgebieden?
  Nederland kent naast de drie eerder genoemde regio's nog vele honderden kleinere natuurgebieden. Prachtige landschappen, met hun eigen kenmerken. Die moeten absoluut behouden blijven, ook al liggen ze misschien gesoleerd en hebben ze een minder internationale betekenis. Dat betekent niet dat het Rijk hier ook de baas moet zijn. Direct betrokken partijen, zoals de provincie, of particuliere stichtingen, zijn minstens even goed in staat om deze gebieden te beheren. En waar mogelijk met iets minder bemoeienis uit Den Haag.

  5. Wel of niet toegankelijk voor het publiek?
  Natuur is onontbeerlijk voor mensen. Natuur verder weg levert ons grondstoffen, voedingsproducten en medicijnen. Natuur dichterbij levert ons ontspanning en geluk. Natuurgebieden moeten dan ook toegankelijk zijn voor bezoekers. Wandelend, fietsend, misschien per kano. En sommige landschappen lenen zich ook om er vanuit de auto van te genieten, zodat ook mensen die moeilijker ter been zijn de kans krijgen om natuur te beleven. Er kunnen redenen zijn (broedseizoen, paringstijd) om natuurgebieden een deel van het jaar dicht te houden voor bezoekers. Maar het WNF is geen voorstander van natuurgebieden die permanent ontoegankelijk zijn voor mensen.

  6. En nu? Wat doet het WNF met deze ideen?
  Het Wereld Natuur Fonds heeft staatssecretaris Bleker een brief gestuurd met het verzoek om een 'Groen Beraad' in te stellen: een club van deskundigen uit de verschillende natuurbeschermingsorganisaties, wetenschappers en andere betrokkenen (bijvoorbeeld provinciale bestuurders) die de discussie over natuurbeheer in Nederland vlot kunnen trekken en daarvoor ook de kans krijgen.

  7. Gaat het WNF nu ook letterlijk natuur in Nederland beschermen?
  Nee. Het WNF beheert geen natuurgebieden in Nederland en zal daar ook in de toekomst geen geld aan uitgeven. Wel werkt WNF samen met andere partijen waar dat de mogelijkheid geeft tot herstel van natuurlijke dynamiek (een voorbeeld daarvan is een project met Rijkswaterstaat om een aantal Zeeuwse sluizen iets vaker te openen voor een beter vermenging van zoet en zout water). Ook werkt WNF samen met andere organisaties om natuur-educatie te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het kennis maken # via struintochten # met de ruige, nieuwe natuur rond Slot Loevestein. Kinderen die natuur in hun eigen omgeving leren waarderen, begrijpen later ook beter wat de waarde van natuur elders op de wereld is.

  Bron: Wereld Natuur Fonds


  Dossier Bezuinigingen op natuur

  Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^