Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Symposium Wild of geordend

  Wild of geordend

  Nieuwe natuur, nep of noodzaak?

  Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van ‘nieuwe natuur’. Natuurorganisaties zouden kiezen voor verkeerde partners. Met havens en industrie worden deals gesloten, terwijl de hoeders van het agrarisch cultuurlandschap in de steek worden gelaten. De ontpoldering van de Hedwigepolder is een sprekend voorbeeld. De kritiek is beeldend verwoord door de Vlaamse schrijver Chris de Stoop in zijn boek Dit is mijn hof. Maar het schitterende boerenlandschap van een paar decennia terug, dat rijk was aan vogels, vlinders en bloemen, bestaat niet meer. Door vergaande schaalvergroting en het gebruik van landbouwgif zijn dode landschappen ontstaan. Tegelijkertijd eisen woningbouw, wegen, industrie en havens steeds meer ruimte op. De grote vraag is hoe we in de 21ste eeuw voldoende ruimte scheppen om de natuur een duurzame toekomst te geven. De landbouw het land uit? Grootschalige natuurontwikkeling? Of een fundamentele verandering van landbouw en voedselmarkt?

  Over dit dilemma organiseert de Heimans en Thijsse Stichting op 17 september een symposium met prikkelende sprekers en een paneldiscussie.

  PROGRAMMA
  13.00 - 13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
  13.30 - 13.40 uur Opening en inleiding op het programma door Frank Berendse (voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting)
  13.40 - 14.20 uur Dit is mijn hof, inleiding door Chris de Stoop (schrijver van het boek Dit is mijn hof en deeltijdboer)
  14.20 - 14.50 uur De ecologisering van de Nederlandse landbouw: de grootste natuuropgave van deze tijd, inleiding door Johan van de Gronden (filosoof, directeur van het WNF van 2006 tot 2016 en schrijver van het boek Wijsgeer in het wild)
  14.50 - 15.20 uur Nieuwe natuur in een historisch landschap: tussen respect voor identiteit en cultuurkritiek, inleiding door Martin Drenthen (milieufilosoof, hoofddocent filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen)
  15.20 - 15.50 uur Pauze
  15.50 - 16.40 uur Paneldiscussie o.l.v. Mascha Brouwer (divisiedirecteur Behoud en Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer) Panelleden: Teo Wams (directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten), Andre Arfman (melkveehouder en voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), Eric van der Schans (hoofd Environmental Management van het Havenbedrijf Rotterdam), Sander Turnhout (strategisch adviseur SoortenNL; voorzitter van Sporters voor Natuur)
  16.40 - 16.45 uur Afsluiting van het symposium en presentatie van het boek Wilde apen door Frank Berendse (voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting)
  16.45 - 17.30 uur Napraten onder het genot van een drankje

  LOCATIE
  Linnaeusgebouw (zaal Linnaeus 3), Heyendaalseweg 137, 6525 AJ Nijmegen

  OPGAVE
  U kunt zich opgeven via dit aanmeldingsformulier. Uw opgave wordt definitief nadat u € 10,- hebt overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 0003 8310 69 ten name van Heimans en Thijsse Stichting Amsterdam, onder vermelding van ‘Symposium 2016’. Voor studenten geldt een bijdrage van € 5,-.

  klik hier om de flyer te downloaden (pdf).

  Meer informatie via: wild.of.geordend@gmail.com.


  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^