Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > 36000 stageplaatsen in natuur

  Natuurorganisaties bieden 3.600 stageplaatsen aan

  - 8 november 2007 -

  Een aantal natuurorganisaties zorgt ervoor dat er in 2011 in hun gebieden 3.600 stageplaatsen beschikbaar zijn voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het gaat om Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Landschapsbeheer Nederland en IVN. Ze leveren hiermee een bijdrage aan de verplichte maatschappelijke stage voor scholieren.

  De natuurorganisaties hebben zich voor dit doel verenigd in een Groene Coalitie. Begin oktober hebben ze samen met minister Gerda Verburg van LNV en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW een intentieverklaring ondertekend. Ook de landbouworganisaties LTO, NAJK en Biologica hebben de verklaring ondertekend; zij zullen 3.400 stageplaatsen aanbieden. Partners van onderwijskant zijn de AOC Raad (de koepelorganisatie van groene scholen) en de gemeente Amsterdam.

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  Natuurmonumenten heeft het voortouw genomen bij de vorming van de Groene Coalitie. "Het is een goede manier om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen", stelt Janny Bos van Natuurmonumenten. "Met stageplaatsen kunnen we jongeren bovendien in contact brengen met de natuur. Dat is hard nodig."

  Natuureiland Tiengemeten
  Nog dit schooljaar worden proefprojecten opgezet door de natuur- en landbouworganisaties, waarvoor Verburg een miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Bij Natuurmonumenten hebben de projecten plaats op het eiland Tiengemeten (Zuid-Holland) en in de Gooi- en Vechtstreek (Noord-Holland). Doel is voor de stages een systematiek te ontwikkelen die makkelijk en breed toegepast kan worden.

  Sociale betrokkenheid
  Het kabinet wil dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (195.000) een maatschappelijke stage van 72 uur gaan lopen. De stages zijn bedoeld om de maatschappelijke betrokkenheid, sociale integratie en besef van normen en waarden te vergroten. Minister Verburg streeft ernaar om 10.000 ‘groene’ stages te realiseren. Ze zei verheugd te zijn dat natuur- en landbouworganisaties zich in korte tijd bereid hebben verklaard daarvan al bijna driekwart te willen realiseren. "Ik roep andere groene organisaties op dit goede voorbeeld te volgen. Dan halen we die 10.000 plaatsen zeker."

  Bron: Natuurmonumenten


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^