Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Archief van actuele berichten > Red ons landschap!

  Van Vollenhoven vraagt aandacht voor natuur en landschap in brief aan lijsttrekkers
  - 15 november 2006 -

  Onze Nederlandse landschappen verdwijnen in rap tempo, en de aanleg van nieuwe natuur stagneert. Er is daadkrachtig optreden nodig als wij het landschap willen redden. Dat schrijft professor mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van Nationaal Groenfonds en Nationaal Restauratiefonds, in zijn brief aan de lijsttrekkers. Van Vollenhoven pleit voor actieve bescherming van deze landschappen, onder andere door voldoende financiŽle middelen hiervoor op te nemen in een nieuw Regeerakkoord.

  In de verkiezingsprogramma's van de de politieke partijen staan de bescherming van natuur en landschap als thema op de agenda. Het ontbreekt echter aan concrete maatregelen en blijft in het publieke debat en de media onbesproken. Als het bij vage passages blijft, gaat het landschap toch nog verloren. In zijn brief aan de lijsttrekkers doet Van Vollenhoven daarom concrete suggesties voor maatregelen voor het behoud van de cultuurhistorische landschappen en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

  Klik hier voor het volledige persbericht op de website van het Nationaal Groenfonds.

  Klik hier voor de brief van van Vollenhoven aan de lijsttrekkers.


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^