Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Compendium voor de Leefomgeving

  Compendium voor de Leefomgeving
  Nieuwe website met informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland

  - 28 januari 2010 -

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Wageningen hebben eind vorig jaar de website www.compendiumvoordeleefomgeving.nl gelanceerd. Deze website geeft informatie over de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland.

  Compendium voor de Leefomgeving Waar wordt gebouwd in Nederland en wordt het landschap dan niet aangetast? Hoe staat het met de luchtkwaliteit? En hoe gaat het met de natuur? Discussies over deze onderwerpen hebben baat bij feiten en cijfers. Cijfers die ons vertellen welke ruimtelijke ontwikkelingen er zijn, wat de milieukwaliteit is en welke veranderingen in de natuur optreden.

  Compendiumvoordeleefomgeving.nl brengt de relevante gegevens bijeen die in Nederland beschikbaar zijn op het gebied van ruimte, natuur en milieu. De informatie op de website beslaat de volle breedte van de genoemde vakgebieden: van afvalproblematiek tot klimaatverandering en van biodiversiteit tot bereikbaarheid. Het gaat veelal om informatie over Nederland. In enkele gevallen ook om informatie over regio's of over Europa, als dit van belang is voor de besluitvorming op nationaal niveau.

  Actueel en betrouwbaar
  De actualiteit en kwaliteit van de gegevens staan voorop. De actualisatie vindt plaats op basis van beschikbaarheid van gegevens en de kwaliteit wordt getoetst door deskundigen. De informatie uit het Compendium wordt gebruikt in overheidspublicaties, zoals de Milieubalans, de Natuurbalans, monitoring- en beleidsstudies en beleidsnota's.

  Brede doelgroep
  Het Compendium voor de Leefomgeving richt zich op professionals op het gebied van milieu, natuur en ruimte: beleidsambtenaren en onderzoekers, maatschappelijke organisaties en journalisten. Maar ook voor de betrokken burger is het Compendium goed toegankelijk.

  Samenvoeging van websites
  Het Compendium voor de Leefomgeving is ontstaan uit de samenvoeging van twee websites: het voormalige Milieu- en Natuurcompendium en de Monitor Nota Ruimte. Begin volgend jaar wordt alle aan de Nota Ruimte gerelateerde informatie geactualiseerd.

  Samenwerking tussen PBL, CBS en Wageningen UR
  De website is het resultaat van samenwerking tussen de drie onafhankelijke kennisinstituten: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Zij ontsluiten gegevens die zij zelf (mede) beheren, bijvoorbeeld van de Emissieregistratie en het Netwerk Ecologische Monitoring. Daarnaast worden grote hoeveelheden gegevens beschikbaar gemaakt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Senternovem, Rijkswaterstaat en vele anderen.

  Bron: Compendium voor de Leefomgeving


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^