Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Dorrestijns Vogelgids

  Dorrestijns Vogelgids - Hans Dorrestijn

  - 17 maart 2007 -

  "Vroeger was ik leuk. Toen schreef ik over drank en dronkenschap, over mijn ongelukkige huwelijk, over seks en het gebrek daaraan. Goddank, al die verschrikkingen hebben nu plaatsgemaakt voor iets prettigs. Het bierglas ruimde het veld voor de verrekijker, de kastelein werd vervangen door de ornitholoog, het nachtbraken maakte plaats voor het vroeg uit de veren en de kater werd verslagen door de wintertaling en de appelvink."

  Dorrestijns Vogelgids "Krijg ik tijdens een wandeling een kneu in het vizier (Carduelis cannabina) met dat prachtige zachte rood van kruin en borst of het barmsijsje (Carduelis flammea cabaret), dan hap ik naar adem, mijn ziel beweegt, mijn bloed gaat sneller stromen. Dat krijgt een glas bier niet voor elkaar. De vogel is niet zomaar een gevederde vriend, hij is een heraut uit het paradijs!"

  Dorrestijns Vogelgids is het boek van een bekeerling. Op zijn eigen sardonische wijze schrijft Dorrestijn over zijn ontmoetingen in Nederland en in den vreemde met een nieuw mensentype dat hand over hand toeneemt: de vogelaar. In passende kledij en immer goed geluimd tuurt hij de bossen en de vennen af naar zelden geziene vogelsoorten als de Cirlgors en de Grote Trap. Elke nieuwe ontdekking brengt orgastische vreugde teweeg; niet voor niets spreekt Dorrestijn over de ornithologie als plaatsvervangende seksualiteit.

  Natuurlijk is Dorrestijns Vogelgids ook een autobiografisch boek: "Want ik ben zelf een soort zangvogel. Met meer cd's op mijn naam dan zelfs de nachtegaal."

  Een boeiend nieuw boek over de natuurbeleving van Hans Dorrestijn.

  Hardcover | 272 Pagina's | Nijgh & Van Ditmar | 2007
  ISBN: 978 90 388 1451 3 | 24,90

  Klik hier om een fragment van NOVA tv van 21 februari 2007 te bekijken, (ca. 8 min). Vroeg uit de veren om vogels te kijken. Het heeft geleid tot het boek 'Dorrestijns Vogelgids'. NOVA trok de laarzen aan, leende een verrekijker en ging met schrijver en gezelschap naar de Oostvaardersplassen. Een reportage van Hein Hansen en Annephine van Uchelen.


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^