Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Erik de Jong Artis-professor

  Erik de Jong benoemd tot Artis-professor

  - 15 juli 2009 -

  Tuin- en landschapshistoricus Erik de Jong is per 1 september 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam. Deze zgn. Artisleerstoel is ingesteld op voordracht van de Stichting Natura Artis Magistra en het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, beide te Amsterdam.

  Erik de Jong De Jong zal colleges geven in zowel de collegezalen van de UvA als in de historische collegezaal van Artis. Naast wetenschappelijk onderwijs zal de Jong in Artis ook een kindercollege gaan verzorgen.

  De Jong is sinds 2006 als universitair hoofddocent Geschiedenis en Theorie werkzaam bij de Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur van Wageningen University. Daarnaast is hij directeur van FonsFontis, Adviesbureau voor Tuin, Park en Landschap. Erfgoed, Cultuurgeschiedenis en Educatie. Van 2002 tot 2008 was De Jong als senior fellow op het terrein van tuin- en landschapsstudies verbonden aan Dumbarton Oaks (Washington DC), een onderzoeksinstituut van Harvard University. Van 2002 tot 2006 was hij tevens hoogleraar Garden History and Landscape Studies aan het Bard Graduate Center for Decorative Arts, Design and Culture (New York). De Jong bekleedde van 2004 tot 2007 de Clusius-leerstoel Geschiedenis van de Tuin- en Landschapsarchitectuur aan de Universiteit Leiden. De Jong is verbonden aan Artis als adviseur van de vernieuwingsplannen.

  Natura Artis Magistra betekent 'de natuur is de leermeesteres van de kunst en wetenschap'. Dit oude maar nog altijd springlevende motto van Artis is uitgangspunt voor deze bijzondere leerstoel, waarbij drie thema's centraal staan. Ten eerste de relatie tussen cultuur en natuur, waar de natuur in brede zin wordt benaderd. Dit beslaat dus niet alleen de levende natuur (dier en plant), maar ook het landschap, de uitersten van de microbiologie en de constructie van het heelal. Ten tweede het waarborgen van erfgoed: zowel natuurhistorisch als landschappelijk, cultuurhistorisch en architectonisch. Een derde thema is een onderzoek naar de actuele betekenis van het 19e en 20e-eeuwse stadspark en zijn mogelijkheden voor de hedendaagse stedelijke ontwikkeling. Dit laat zien dat de leeropdracht breed is geformuleerd, met veel belangstelling voor het positioneren van de landschapsarchitectuur en de behoefte science and art in de humanities met elkaar te verbinden.

  Het Fonds BKVB en Artis: 'partners in science'
  De leerstoel is tot stand gekomen vanwege de Stichting Natura Artis Magistra (Artis) in samenwerking met het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB). De Stichting Natura Artis Magistra stelt zich ten doel de samenhang der dingen te bevorderen en stimuleert dan ook het denken over de relatie tussen natuur en cultuur. Zij realiseert dat onder meer door het (be)houden van collecties dode en levende natuur, het geven van educatie en het instandhouden van erfgoed. De 'partner in science' van Artis bij deze leerstoel, het Fonds BKVB, heeft als taak de stimulering van de kwaliteit van de beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst in Nederland. Het Fonds ziet het bevorderen van deskundigheid op het gebied van de (actuele) landschapsarchitectuur en de theoretische reflectie daarop als een belangrijk onderdeel hiervan.


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^