Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Filantropie is serieuze inkomstenbron voor natuurfinanciering

  Filantropie is serieuze inkomstenbron voor natuurfinanciering

  - 24 september 2009 -

  Het Nederlandse liefdadigheidsaandeel aan natuur heeft een ongekend vermogen. Dat stelt Theo Schuyt, hoogleraar Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Op verzoek van het ministerie van LNV heeft de VU een verkenning gedaan naar de potentie van charitatieve geldstromen voor de financiering van natuur.

  Wilgen knotten Het filantropische gedrag van particulieren en bedrijven, oftewel de bijdragen in de vorm van geld, goederen en vrije tijd, is al jaren een goed uitgangspunt. Wilgen knotten op de vrije zaterdag, geld doneren aan goede doelen, actief deelnemen in een lokaal landschapsfonds of virtuele aandelen kopen in landschap op een veiling; Nederlanders zijn van oudsher gulle gevers in tijd en geld als het gaat om maatschappelijke doelen. Maar, hoewel Nederland behoorlijk milieu- en natuurbewust is, gaat slechts 8% van alle giften naar deze tak.

  Werken aan directe betrokkenheid
  Schuyt vindt dat nagedacht moet worden over structuren die de directe betrokkenheid bij natuurbehoud mogelijk maken. Organisaties als Natuurmonumenten en 12 Landschappen vergroten het maatschappelijke draagvlak, maar er zijn volgens hem ook andere constructies denkbaar. "Verleid organisaties en private personen niet tot een verzorgingsstaatreactie. Dan wordt gedacht dat de overheid wel met geld komt en blijft betrokkenheid uit", waarschuwt de hoogleraar. Hij pleit er voor om tussen de belangrijkste ministeries een interdepartementale werkgroep op te stellen die zich bezighoudt met het particulier initiatief in de verzorgingsstaat. "Zo straal je als overheid uit dat je deze inzet op prijs stelt."

  Bedrijfsleven blijft achter
  Met name huishoudens steken veel geld in groen, 174 miljoen euro in 2007. In tegenstelling tot bedrijven, waar goede doelen op het terrein van milieu en natuurbehoud minder populair zijn. Natuurorganisaties konden in 2007 op slechts 46 miljoen euro van het bedrijfsleven rekenen. Toch ziet Schuyt juist dr kansen. "Als bedrijf kun je een goede rentmeester zijn. De reputatieschade als vervuiler is enorm. Dat is de pushfactor. De pullfactor is dat werknemers vanuit hun organisatie steeds meer willen doen voor de natuur. Daarnaast verwacht de samenleving dat bedrijven zich steeds meer groen gedragen. Dat zorgt ervoor dat het bedrijfsleven de komende jaren meer aan natuur besteedt."

  Nieuwe structuren
  Ondanks deze voorspelling bevindt natuurbehoud zich ten opzichte van andere goede doelen als sport, religie, educatie, kunst, gezondheid en recreatie nog steeds achter in de rij. Ook qua vrijwilligerswerk is dit doel hekkensluiter. De aanwezigheid van een duidelijke infrastructuur, zoals een streekrekening of gemeenschapsfonds, acht Schuyt daarom van groot belang. Zo kunnen partijen hun betrokkenheid bij de natuur daadwerkelijk tot uitdrukking laten komen. Ook beleidsmatige overlegstructuren met grote particuliere initiatiefnemers en partners zullen hun vruchten afwerpen. "De impulsen vanuit de overheid voor natuur blijven het belangrijkst. Maar het percentage filantropie kun je oprekken", stelt Schuyt. "Die ruimte is er."

  Bron: De12Landschappen


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^