Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Relatie groen # gezondheid nader beschouwd

  Relatie groen # gezondheid nader beschouwd

  - 8 april 2009 -

  In de strijd om de ruimte dienen 'groen-voor-gezondheid' claims goed onderbouwd te worden. Onderzoekers van Alterra bekeken vier mogelijke causale mechanismen achter de relatie groen # gezondheid. Hun conclusie of vergroenen daadwerkelijk leidt tot gezondheidwinst is nog steeds moeilijk hard te maken.

  Fietsen Meer empirisch onderzoek nodig
  Er is meer empirisch onderzoek nodig naar de causaliteit van de eerder aangetoonde relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de gezondheid van de bewoners. Ook inzicht in de eventuele voorwaarden waaraan dit groen moet voldoen om de gezondheidsbaten te maximaliseren zijn van belang. De auteurs pleiten voor het ontwikkelen van de hiervoor benodigde beoordelingsinstrumenten.

  Effecten van groen op stressreductie meest duidelijk
  De vier onderzochte mechanismen van groen hadden betrekking op verbeteren luchtkwaliteit, reduceren stress, stimuleren lichamelijke activiteit en faciliteren sociale buurtcontacten. De meest empirische bewijzen zijn er voor de effecten van groen op stressreductie. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat het afvangen van fijn stof of het stimuleren tot meer lichamelijke activiteit een belangrijke rol spelen bij de relatie. Bij lichamelijke activiteit kan wellicht nog een uitzondering gemaakt worden voor kinderen, vanwege het belang van buiten spelen.

  De tot nu toe veelal gehanteerde veronderstelling dat alleen de hoeveelheid groen van belang is, wordt ook door de onderzoekers genuanceerd. Zo zijn sommige mechanismen naar verwachting meer gebaat bij groene routes en andere meer bij groene oases zoals hofjes en parken. Meer inzicht in het belang van bepaalde kenmerken van het groen Ún in de precieze gezondheidsbaten kan bijdragen aan een betere afweging en toepassing binnen ruimtelijke ordeningsprocessen.

  Meer informatie
  WOt-rapport 91
  Vries, S. de, J. Maas & H. Kramer, 2009. Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn; mogelijke mechanismen achter de relatie tussen groen in de woonomgeving en gezondheid.
  Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.

  Bron: Wageningen UR


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^