Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Heimans en Thijsse Prijs 2010 voor Willy Vanlook

  Heimans en Thijsse Prijs 2010 voor Willy Vanlook

  - 25 juni 2010 -

  Voor het eerst in het bestaan van de Heimans en Thijsse Prijs, heeft het bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting besloten om de prijs toe te kennen aan een laureaat buiten Nederland. De winnaar is de heer Willy Vanlook te Koersel-Beringen in Belgisch Limburg.

  Willy Vanlook
  Willy Vanlook
  Willy Vanlook is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw de drijvende kracht achter de veiligstelling van de Vallei van de Zwarte Beek, een van de weinige ongerepte beekdalen in Vlaanderen. Hij onderkende de grote natuurwaarden van het gebied in een tijd, waarin het natuurbehoud in Vlaanderen nog weinig maatschappelijke waardering genoot.
  Willy Vanlook heeft lange tijd gewerkt aan de verwerving van percelen grond in de vallei van de Zwarte Beek en aan de organisatie en co÷rdinatie van het natuurbeheer. Vanaf de jaren 1990 heeft hij zich ook sterk ingezet voor een lange-termijn visie voor de ontwikkeling en het beheer van het beekdal gebied. Vanaf het prille begin heeft hij het wetenschappelijk onderzoek in het beekdal bevorderd en heeft hij de resultaten daarvan gebruikt voor het natuurbeheer van de Zwarte Beek.

  Zwarte BeekDe Vallei van de Zwarte Beek ligt verspreid over meerdere gemeenten. De vallei maakt deel uit van het grote beekdallandschap van de Zwarte Beek. Die strekt zich uit van Hechtel-Eksel tot Diest. Als een 32 kilometer lang groen parelsnoer vlijen ecologisch waardevolle biotopen zich langs de oevers van de Zwarte Beek. Heideterreinen, vijvers, bossen, vennen, gras- en weilanden brengen heel wat leven in deze natuurbrouwerij.


  Natuurpunt, de Vlaamse zusterorganisatie van Natuurmonumenten, heeft ongeveer 1500 ha in het gebied in beheer. Het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse tegenhanger van Staatsbosbeheer, is nauw betrokken bij het natuurbeheer in de Vallei van de Zwarte Beek. Midden in het gebied is ook een prachtig bezoekerscentrum: De Watersnip (www.dewatersnip.be). Dat is een prima toegangspoort voor een bezoek aan de Vallei van de Zwarte Beek.

  Op zaterdag 25 september 2010 zal de Heimans en Thijsse Prijs aan Willy Vanlook worden uitgereikt. Deze feestelijke bijeenkomst zal plaats vinden in het bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel-Beringen. We rekenen op belangstelling vanuit Nederland en Vlaanderen.
  Voor de Nederlandse deelnemers vertrekt er om 12:00 uur een bus vanaf Station Eindhoven. In Koersel-Beringen verzamelen we om 13:15 in De Watersnip (Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen Koersel). Om 14:20 vindt in De Watersnip de prijsuitreiking plaats. Daarna zijn er vier excursies in de Vallei van de Zwarte Beek. Om 16.30 keren we terug in De Watersnip voor een receptie. Om 18:15 wordt de bijeenkomst afgesloten en vertrekt de bus met de Nederlandse deelnemers naar Eindhoven.

  De kosten van deelname zijn verlaagd tot EUR 15,00 per persoon, dankzij een bijdrage van het Agentschap Natuur en Bos. Opgave: Secretariaat Heimans en Thijsse Stichting, (sluitinsgdatum voor opgave: zaterdag 4 september 2010).

  Maarten Smies
  Commissie Activiteiten en Prijzen


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^