Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Knokken voor de natuur

  Knokken voor de natuur

  - 28 april 2009 -

  'De overheid moet beslissen over natuurbeleid' - Burgers mogen wel meepraten, maar niet meebeslissen over het natuurbeleid, aldus Dianne Nijland van de Vogelbescherming. "Ik luister ook naar mijn kinderen, maar k ben uiteindelijk degene die de beslissing neemt. Zo werkt het ook met de overheid, die moet uiteindelijk de beslissing nemen."

  knokken voor de natuur Met deze treffende vergelijking won Nijland het debat 'Knokken voor de natuur' dat Schuttelaar & Partners samen met KLV, CineMec, Food Valley en Wageningen UR op 22 april in de Aula in Wageningen organiseerde. De hoofdvraag van de avond was hoe we met de natuur in Nederland moeten omgaan. De winnares was duidelijk in de minderheid; ongeveer 80% van de honderd aanwezigen meende dat de burgers juist wl mogen meebeslissen. Het betrekken van de burger zorgt voor draagvlak.

  Draagvlak wordt heel erg bepaald door de emoties die mensen hebben met de natuur. "Alle meningen zijn emotioneel en emoties moeten daarom absoluut serieus genomenworden", legde Nolle Aarts, hoogleraar Strategische Communicatie van de Universiteit van Amsterdam uit. "De overheid moet rekening houden met protesten, hoe irrationeel ze ook overkomen. Maar vervolgens moet de overheid wel duidelijk zijn over beleidsdoelen en een beslissing nemen."

  Dat natuur emoties oproept, was goed te merken tijdens het debat. De aanwezigen stonden bij elke nieuwe stelling resoluut op en wisselden van kant (eens of oneens) als ze het er niet mee eens waren. De eerste stelling 'We kunnen beter wilde natuur hebben dan cultuurlandschappen' zorgde ook op de website van Trouw Groen! voor veel reacties en verdeeldheid. Zo prefereert een kleine meerderheid wilde natuur boven natuur waarin je kunt recreren. Bert Schippers, ecoloog bij Alterra vatte dit dilemma samen: "Er is al genoeg cultuurlandschap in Nederland. Maar als ons land straks vol met wilde bossen staat, vinden we het vast ook niet leuk."

  De stelling dat burgers steeds meer weerstand voelen tegen het natuurbeleid leidde tot de grootste verdeeldheid van de avond. Bioloog Arnold van Vliet van Wageningen UR oogstte veel 'boe'-geroep toen hij opperde dat mensen simpelweg de natuur niet meer herkennen. "De emotie over natuur ontbreekt, het maakt mensen niet zoveel meer uit wat er gebeurt." Marleen van den Ham, van het InnovatieNetwerk reageerde fel: "Mensen zijn juist wl betrokken, ze voelen alles bij natuur".

  Bijna iedereen was het er over eens dat we niet alleen geld moeten investeren in de natuur in het buitenland, maar ook in de natuur in eigen land. Arjan Vriend, directeur van landschapsbeheer Gelderland vindt dat Nederland als rijk land de plicht heeft ongerepte natuur in het buitenland te behouden. "Maar het moet k in Nederland zelf", voegde hij daaraan toe. De meerderheid van debaters deelt zijn mening en vindt dat er genvesteerd moet worden in recreatieve natuur. Boukje Dijkstra verduidelijkt: "Ik ben de meeste tijd in Nederland, en ik wil hier genieten, ook al is het 'maar' cultuurlandschap.

  Bron: Schuttelaar & Partners


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^