Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > MNP: Natuurbeleid schiet tekort

  MNP: Natuurbeleid schiet tekort

  - 12 september 2007 -

  De hoeveelheid natuur die het kabinet wil realiseren, wordt met het huidige beleid niet gehaald. Het is nodig dat er méér natuur komt én dat de natuurgebieden veel groter worden. Versnippering is niet alleen het grootste obstakel voor natuur, maar ook voor het landschap. Dat concludeert het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in de Natuurbalans die gisteren werd aangeboden aan minister Verburg van LNV.

  kikkers De hoeveelheid natuur is de laatste jaren weliswaar toegenomen, maar als het kabinet de doelstelling wil halen, zullen de provincies meer areaal moeten aankopen om gebieden een natuurfunctie te geven. Dat geldt zowel voor natuur die bestemd is voor recreatie als voor de te beschermen natuur.

  Grote natuurgebieden nodig
  Het gaat niet alleen om het aantal hectares, maar ook om de kwaliteit van de natuur. Zelfs bij volledige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bestaat de Nederlandse natuur in 2018 voor een groot deel uit kleine gebieden. Terwijl er juist gróte natuurgebieden nodig zijn om bedreigde soorten te beschermen en natuurlijke processen de ruimte te geven. Nederland heeft zich namelijk in Europees verband verplicht om bepaalde soorten en gebieden in stand te houden. Bovendien is het in grotere gebieden goedkoper om de kwaliteit van het milieu en het water te verbeteren.

  Verspreide bebouwing funest voor Landschap
  De groene ruimte neemt af en is versnipperd. Ook stilte is hierdoor schaarser geworden. In Zuid-Holland is de groene ruimte het meest versnipperd door woonwijken, bedrijventerreinen, glastuinbouw, wegen en spoorlijnen, windturbines en hoogspanningsmasten. Vooral Nationale Landschappen met openheid als karakteristiek boeten aan waarde in, als gevolg van verspreide bebouwing. Voor het landschap hangt veel af van de sturing door Rijk en provincies om de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) op het juiste schaalniveau te implementeren.

  De Natuurbalans 2007 is te vinden op de site van het MNP.

  Bron: AgriHolland


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^