Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Meerderheid Nederlanders wil natuur in nieuw regeerakkoord

  Meerderheid Nederlanders wil natuur in nieuw regeerakkoord

  - 4 juni 2010 -

  Een meerderheid van de Nederlanders, 61 procent, vindt dat er concrete afspraken over natuur in het nieuwe regeerakkoord moeten worden opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De uitkomst is opvallend, omdat het onderwerp natuur er in het vorige regeerakkoord bekaaid van af kwam.

  Natuur Vogelbescherming Nederland heeft Motivaction laten onderzoeken hoe belangrijk de Nederlandse bevolking natuur vindt. Maar liefst 95 procent van de Nederlanders vindt groen in de directe leefomgeving belangrijk, 88 procent vindt het belangrijk dat er vogels in hun directe omgeving zijn.

  Uit dit onderzoek blijkt ook dat 61 procent van de Nederlanders wil dat er concrete afspraken over het onderwerp natuur worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. In het vorige regeerakkoord van het kabinet Balkenende 4 kwam natuur slechts zijdelings aan bod, in relatie tot de landbouw.

  Op de vraag welke afspraken er niet in het nieuwe regeerakkoord mogen ontbreken antwoord 48 procent van deze groep dat landbouwsubsidies alleen moeten worden toegekend aan boeren die een bijdrage leveren aan het beheer van natuur en landschap. Nog eens 48 procent vindt dat Nederland moet investeren in het herstel van de natuur in de belangrijkste natuurgebieden.

  Ook blijkt uit het onderzoek dat tweederde van de Nederlanders vindt dat natuur moet worden opgenomen in een nieuwe indicator, die de welstand in ons land beter aangeeft dan de huidige BNP (Bruto Nationaal Product). Het BNP geeft nu uitsluitend aan hoe goed Nederland er economisch voor staat.

  Vogelbescherming Nederland heeft verschillende politieke partijen gevraagd naar hun reactie op het onderzoek. Zeven partijen geven aan natuur op te willen nemen in een nieuw regeerakkoord.

  Vogelbescherming vindt het van groot belang dat het komend kabinet gaat investeren in natuur. Dat betekent onder andere het natuurherstel in de Vogel- en natuurgebieden en volgens plan uitvoeren Ecologische Hoofdstructuur. Die investeringen lonen want daarmee worden onnodig hoge kosten in de toekomst vermeden en de economie gestimuleerd. Vogelbescherming roept de politieke partijen op de daad bij het woord te voegen en natuur mede inzet te maken van de coalitiebesprekingen na 9 juni.

  Bron: Vogelbescherming Nederland


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^