Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Bosbezoeker moet natuur met rust laten

  Bosbezoeker moet natuur met rust laten

  We moeten de natuur in het bos met rust laten. Steeds meer mensen trekken erop uit om in bossen te winkelen. Een mandje lekkere paddenstoelen mee, dennen - en hulsttakjes voor in het kerststukje, of een mooi hertengewei voor aan de muur of om te verkopen aan een handelaar. Volgens boswachters en jachtopzieners loopt dit gedrag van mensen intussen de spuigaten uit en moet het maar eens afgelopen zijn.

  VELUWE - Boswachters en jachtopzieners gaan intensiever controleren op het gedrag van mensen in de natuur. Wie het bos intrekt moet zo min mogelijk de natuur verstoren. Maar al te vaak verdwijnen hertengeweien, paddenstoelen en zeldzame planten en mossen nu nog in de kofferbak van een auto.

  Het Groennetwerk Noord-Veluwe en het Groennetwerk Apeldoorn willen dit groenmisbruik een halt toeroepen en hebben een projectplan natuur- en natuurbijproducten opgesteld. Daarin is afgesproken dat de groene Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA's) de zaken scherper in de gaten gaan houden.

  Voorzichtiger
  Door intensievere controles en nauwe samenwerking en uitwisseling van gegevens moet het mogelijk zijn om mensen ervan te doordringen dat ze voorzichtiger met de natuur om moeten gaan. Want daar gaat het om, zegt boswachter Jarno Hofman van de Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en het Groennetwerk Noord-Veluwe. Niet het uitdelen van meer boetes is het oogmerk van het projectplan, maar een halt toeroepen aan het verDstoren van de natuur.

  Door de samenwerking tussen beide groennetwerken bestrijken ze met dit projectplan de hele noordelijke Veluwe, van Putten tot aan Apeldoorn. In het plan komen een aantal punten van zorg voor het voetlicht. Eťn daarvan is het zoeken naar afgeworpen hertengeweien, de hertenstangen. 'Die periode komt eind deze maand weer, zeggen boswachter Hofman en Henne de Ruiter, die namens de gemeente Ermelo bij het Groennetwerk Noord-Veluwe betrokken is. 'Het meenemen van zo'n hertenstang is trouwens gewoon diefstal', merkt De Ruiter op. En dat levert volgens haar een gepeperde boete op.

  'En als je gaat zoeken naar hertenstangen', schetst Hofman, 'kom je in gebieden waar de herten zich terugtrekken, de dekkingsgebieden. Daar jaag je ze dan weer uit.' Het al dan niet expres opjagen van wild heeft grote gevolgen.

  Aanrijdingen
  De Ruiter kan daarover meepraten: 'Alleen al in de maand januari zijn in het gebied van Ermelo 42 aanrijdingen geweest met zwijnen, reeŽn en herten.' Een belangrijk deel daarvan valt toe te schrijven aan dat opjagen, denkt De Ruiter. Loslopende honden zijn nogal eens oorzaak, maar straks kunnen ook de zoekers naar hertenstangen de aanleiding vormen tot een wildaanrijding. 'Die verstoring van de natuur is onze grootste zorg', betoogt Hofman. 'Mensen beseffen dat zelf vaak niet.' Hofman en De Ruiter hebben beiden de nodige ervaringen met overtreders.

  Schrik
  Neem die mevrouw die in het bos wat mos had verzameld en zich helemaal doodschrikt als de jachtopzichter haar daarop aanspreekt. Veel mensen beseffen niet wat zij in de natuur aanrichten, weet Hofman: 'Als je mensen erop aanspreekt, blijkt dat zij zich daar vaak niet van bewust zijn.'

  De boswachter kijkt dan ook altijd naar de aard van de overtreding om te bepalen of er bekeuring moet volgen. 'Soms is een waarschuwing genoeg. Dan is iemand zo geschrokken dat die het niet snel weer zal doen.'

  Maar het kan echt te bont worden. Stangenzoekers die verwoed erop uit trekken om geweien voor de handel te vinden, hoeven niet te rekenen op clementie als de boswachter ze betrapt met een kofferbak vol. 'Er zijn toch nog heel wat mensen die voor economisch gewin het bos intrekken', is de ervaring van Hofman. 'Die mensen weten heel goed dat wat ze doen niet mag.'

  In het projectplan hebben de bosbeschermers een aantal speerpunten genoemd, waar vanaf dit jaar op gelet gaat worden. Afhankelijk van de tijd van het jaar, kan de aandacht worden verlegd. Al mag meenemen en plukken in geen enkel jaargetijde.

  Brandpunt
  Eind deze maand staan de hertenstangen dus in het brandpunt. En rond de jaarwisseling mogen dennen- en kerstgroen zich in de belangstelling van mensen verheugen. Als de bomen groen zijn, is daar het Amerikaans eikenblad, fraai als decoratie, maar het wegknippen van dit gebladerte is wel verboden. Mossen en paddenstoelen zijn ook populair, net als beschermde planten en zelfs reptielen en amfibieŽn als kikkers zijn niet veilig voor de verzamelwoede van de bosbezoeker. En ga je het bos in om een muurtje van zwerfkeien voor langs de vijver bij elkaar te sprokkelen, dan ben je eveneens zwaar in overtreding, waarschuwen Hofman en De Ruiter.

  Zeker nog vermeldenswaardig is hout. Want ook dat mag je niet zomaar weghalen. Het Groennetwerk rekent dit mensen aan als diefstal of stroperij. Zeker na de storm van 18 januari is hout erg in trek, weet Hofman: 'In het bos bij Elburg waren omgewaaide bomen verzaagd tot een stapel hout. Een dag later was die hele stapel verdwenen. Meegenomen.' Zo brutaal kunnen mensen zich gedragen, ervaren Hofman en De Ruiter.

  Ron Maat

  Bron: de Stentor / 2 februari 2007


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^