Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Natuurmonumenten boekt ledenwinst

  Natuurmonumenten boekt ledenwinst

  - 23 december 2007 -

  In 2007 is het ledenaantal van Natuurmonumenten gegroeid. Er zijn zo'n 2.000 nieuwe leden ingeschreven. Het ledenaantal is gestegen van 879.000 naar 881.000. Leden waarderen natuurgebieden dichtbij huis en maken zich zorgen over oprukkende bebouwing en klimaatverandering.

  Natuurmonumenten "We zijn verheugd dat zoveel mensen het werk van Natuurmonumenten steunen", reageert Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten. "Al meer dan 100 jaar stellen we Nederlandse natuur veilig door gebieden aan te kopen en voor altijd te beschermen. Onze aanpak spreekt mensen aan die in hun leefomgeving zien dat natuur en landschap onder druk staan", aldus De Graeff.

  Nederland Open en Groen
  De nieuwe campagne 'Nederland Open en Groen, gaan we doen', lijkt het publiek aan te spreken. Met Open en Groen wil Natuurmonumenten meer kwetsbare vierkante meters natuur veilig stellen en richt het zich op het uitbreiden van recreatienatuur in stedelijke gebieden. Ook wil de organisatie met waterberging in natuurlijke klimaatbuffers bijdragen aan het indammen van klimaatrisico's.

  Klimaatverandering
  Dat klimaatverandering leeft blijkt uit een geslaagde actie onder leden. Die doneerden in het afgelopen half jaar, naast hun jaarlijkse afdracht, maar liefst 300.000 euro voor de aankoop en inrichting van een natuurgebied annex klimaatbuffer. Uit onderzoek blijkt dat Natuurmonumenten het ook op andere thema's goed doet. Op spontane bekendheid (zichtbaarheid) scoort de organisatie beter dan in de afgelopen jaren.


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^