Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Natuurmonumenten teleurgesteld in kabinet

  Natuurmonumenten teleurgesteld in kabinet

  - 19 september 2007 -

  Natuurmonumenten is teleurgesteld dat het kabinet voor 2008 geen extra geld vrijmaakt voor natuur en landschap en daarna slechts beperkte middelen inzet. Investeringen in klimaatbuffers, leefgebieden van kwestbare soorten en natuuronderwijs blijven uit. Een gemiste kans om het nu aanwezige draagvlak in de samenleving te verzilveren.

  Koffertje van Bos De verwachtingen die aan het begin van deze kabinetsperiode zijn gewekt, staan in schril contrast met de plannen die nu bekend zijn gemaakt.

  Klimaat en energie
  Het kabinet gaat de komende periode 3 miljard extra investeren in de toekomst van ons land. Hiermee staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Maar het kabinet zet vooral in op klimaat en energie. Concrete maatregelen worden afgekondigd om de schoonste en zuinigste energiehuishouding in Europa te realiseren. Ook het klimaatprobleem wordt serieus opgepakt. Er komt een nationale strategie om zeespiegelstijging het hoofd te bieden.

  Nieuwe investeringen noodzakelijk
  Voor de groene component in de duurzame pijler van het kabinet hebben de ministers van LNV en VROM een beleidsagenda opgesteld. Helaas hebben beide verantwoordelijke ministers geen middelen gekregen om snel en krachtig aan de slag te gaan, vindt Natuurmomumenten. De problemen rond natuur en landschap maken nieuwe investeringen echter noodzakelijk.

  Verommeling aanpakken
  Dit geldt voor de samenhang en kwaliteit van natuurgebieden, de verrommeling van het landschap, herstel van leefgebieden, het ontwikkelen van natuurlijke klimaatbuffers en natuuronderwijs van kinderen. De recent gepresenteerde rapporten van het Milieu- en Natuurplanbureau (de Natuurbans 2007 en Milieubalans 2007) bevestigen de noodzaak om het beleid aan te scherpen en geld te reserveren.

  Bron: Natuurmonumenten


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^