Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Natuurmusea bundelen krachten

  Natuurmusea bundelen krachten

  - 13 december 2010 -

  Tien Nederlandse natuur(historische) musea bundelen hun krachten in de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). Op 16 december wordt deze stichting opgericht tijdens het jubileumsymposium van Natuurmuseum Brabant in Tilburg.

  Vlinders in het collectiedepot van NCB Naturalis De collecties van natuurhistorische musea zijn het resultaat van eeuwenlange wetenschapsbeoefening en vormen het archief van het leven op aarde. Door de jaren heen zijn de collecties liefdevol opgebouwd door lokale natuurliefhebbers en internationale wetenschappers die er - soms letterlijk - hun steentje aan hebben bijgedragen. Daarnaast leveren de musea een forse bijdrage aan allerlei wetenschappelijk onderzoek én maken ze prachtige tentoonstellingen en educatie. Mede om die diversiteit te laten zien en de activiteiten nog beter op elkaar af te stemmen is de stichting SNNC opgericht. Het startsein voor de oprichting wordt gegeven op donderdag 16 december in Natuurmuseum Brabant te Tilburg in aanwezigheid van Anita Wouters, Directeur Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

  In de Nederlandse natuur(-historische) musea kun je bijvoorbeeld uit de Noordzee opgeviste fossielen bewonderen of je verbazen over de veelvormigheid van schelpen en insecten. Zonder uitzondering zien deze musea het als hun verantwoordelijkheid een breed publiek voor biodiversiteit, natuur en landschap te interesseren, enthousiast te maken en te informeren. Op die manier laten de natuurmusea hun bezoekers kennismaken met de Nederlandse biodiversiteit uit het heden en het verleden. En niet alleen bezoekers; ook onderzoekers putten uit de collecties voor o.a. zoölogisch, botanisch, geologisch en paleontologisch onderzoek. Meer en meer worden de collecties ook gebruikt in bijvoorbeeld biomedisch, forensisch, ecologisch, klimatologisch (global warming), en landbouwkundig onderzoek.

  Waarom een Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties?
  De natuurhistorische collecties zijn ondergebracht in een tiental musea, die allemaal verschillend zijn qua vorm (stichting, overheidsorganisatie) of financiering (rijks-, gemeentelijk- of provinciaal gesubsidieerd). Samengewerkt werd er al - de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties wordt opgericht om alles te bundelen. Op die manier willen de musea nog effectiever en zichtbaarder dan nu hun publieke en educatieve inspanningen onder de aandacht brengen. Daarbij valt te denken aan samenwerkingsprojecten, afstemming van programma's en uitwisseling van expertise op het gebied van publieksactiviteiten.

  De tien participanten van de SNNC zijn:

  Natuurhistorische musea:
  NCB Naturalis, Leiden
  Natuurhistorisch Museum Rotterdam
  Natuurmuseum Brabant, Tilburg
  Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
  Natuurmuseum Nijmegen
  Natuurhistorisch Museum Maastricht

  Musea met een natuurhistorische afdeling:
  Museon, Den Haag
  Teylers Museum, Haarlem
  Universiteitsmuseum Utrecht
  Twentse Welle, Enschede

  Bron: Natuurhistorisch Museum Rotterdam


  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^