Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Natuurmonumentenprijs voor ecoloog Bakker

  Natuurmonumentenprijs voor ecoloog Bakker

  - 28 mei 2010 -

  Voorzitter Cees Veerman van Natuurmonumenten heeft dit jaar de Natuurmonumentenprijs uitgereikt aan prof. dr. J.P. Bakker. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse Voorjaarsforum dat dit keer in Utrecht plaatsvond. Deze prijs wordt door het bestuur van Natuurmonumenten toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de natuur.

  Prof. dr. J.P. Bakker De laatste keer ontvingen Ivo de Wijs en prof. mr. Peter van Wijmen deze medaille.

  Plantenecologie
  De heer Bakker heeft als wetenschapper en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen altijd de relatie gezocht met de praktijk van het natuurbeheer. Dat deed hij heel feitelijk in zijn onderzoek aan de plantenecologie. Dat deed hij ook door zijn vele studenten te inspireren om wetenschap en praktijk te verbinden. Kenmerkend voor hem was dat hij met veel geduld en steeds weer nieuwe elementen een ecosysteem ontrafelde.

  Bescherming van de natuur is daarbij altijd een belangrijke drijfveer geweest. Samen met zijn collega-wetenschappers van de Groningse School heeft de heer Bakker een groot aantal studenten opgeleid die nu werkzaam zijn in de natuurbescherming. Hierdoor heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de kennis over en de praktijk van het herstel van ecosystemen in ons land.

  Waddenzee
  De heer Bakker begon zijn wetenschappelijke loopbaan in 1971 als universitair docent. Later volgden aanstellingen als hoofddocent en hoogleraar. Die laatste positie bracht met zich mee dat hij zitting nam in diverse commissies en redacties. Hij had een intensieve betrokkenheid bij het stimuleringsprogramma 'biodiversiteit' van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ook is hij intensief betrokken geweest bij de ontwikkelingen in en rondom de Waddenzee.

  Bron: Natuurmonumenten


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^