Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Nominaties voor de Heimans en Thijsse Prijs 2010

  Nominaties voor de Heimans en Thijsse Prijs 2010
  (de Bronzen Spreeuw)

  De Heimans en Thijsse Stichting hoopt in 2010 opnieuw de Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) toe te kennen. Deze prijs is een erkenning van de bijzondere inzet van personen of organisaties voor natuurbeleving, natuurstudie, natuurbehoud en natuureducatie.

  De Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw)
  De Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw)
  Daarvoor ontvangt de Commissie Activiteiten en Prijzen graag voordrachten van personen, groepen of organisaties, die naar de mening van de voordragers voor de Heimans en Thijsse Prijs in aanmerking komen.

  Het Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting kent de Prijs toe aan een persoon, groep of organisatie die activiteiten ontwikkelt of heeft ontwikkeld, die gericht zijn op het wekken van belangstelling voor de natuur, de natuurstudie, het natuurbehoud of de natuureducatie bij uiteenlopende doelgroepen. Hierbij kan sprake zijn van verschillende maatschappelijke invalshoeken (sociaal, economisch, kunstzinnig, cultureel, spiritueel, wetenschappelijk).

  Natuurbeleving is voor zulke activiteiten van educatie, studie en bescherming zowel inspiratie als motief.

  De activiteiten hebben een of meer van de volgende kenmerken:

 • Zij hebben een duidelijke uitstraling
 • Zij zijn grensverleggend of baanbrekend
 • Zij richten zich op nieuwe doelgroepen/publieken
 • Zij hebben een lange geldigheidswaarde en zijn duurzaam
 • Zij zijn overdraagbaar.
 • Nominaties kunnen worden ingediend op een speciaal formulier.
  Klik hier om het formulier te openen.

  Het formulier kan ingevuld verzonden worden aan de voorzitter van de Commissie Activiteiten en Prijzen van de Heimans en Thijsse Stichting:

  Maarten Smies
  Postbus 96992
  2509 JJ  Den Haag
  Telefoon: (070) 326 8365
  E-mail: maarten@smies.org

  De sluitingsdatum voor nominaties is 1 november 2009.


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^