Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Stichting > Reglement Heimans en Thijsse Prijs

  Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw)

  Reglement Heimans en Thijsse Prijs

  De Heimans en Thijsse Stichting kent periodiek de Heimans en Thijsse Prijs toe. Deze prijs is een erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage aan de samenleving hebben geleverd in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse.

  Eli Heimans en Jac. P. Thijsse verrichtten aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland.

  Artikel 1: Criteria voor toekenning

  De laureaat is een persoon, groep of organisatie die activiteiten ontwikkelt of heeft ontwikkeld, welke gericht zijn op het wekken van belangstelling voor de natuur, de natuurstudie of de natuurbescherming bij uiteenlopende doelgroepen. Hierbij kan sprake zijn van verschillende maatschappelijke invalshoeken (sociaal, economisch, kunstzinnig, cultureel, spiritueel).

  Natuurbeleving is voor zulke activiteiten van educatie, studie en bescherming zowel inspiratie als motief.

  De activiteiten hebben een of meer van de volgende kenmerken:

 • Zij hebben een duidelijke uitstraling
 • Zij zijn grensverleggend of baanbrekend
 • Zij richten zich op nieuwe doelgroepen/publieken
 • Zij hebben een lange geldigheidswaarde en zijn duurzaam
 • Zij zijn vernieuwend
 • Artikel 2: Voordracht van kandidaten

  Iedereen kan een voordracht voor toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting. Hiervoor is een formulier beschikbaar (Bijlage1).

  Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting bevordert dat in brede kring bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheid om kandidaten voor de Heimans en Thijsse Prijs voor te dragen.

  De volgende personen, groepen en organsaties kunnen niet worden voorgedragen voor de Heimans en Thijsse Prijs:

 • Eerdere winnaars van de Heimans en Thijsse Prijs
 • Leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting
 • Leden van het Bestuur van de Stichting Heimans en Thijsse Steunfonds
 • Artikel 3: Toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs

  Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting besluit tot toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs op basis van een selectie uit de voorgedragen kandidaten

  Het Dagelijks Bestuur kan een jury benoemen die het besluit tot toekenning voorbereidt.

  Artikel 4: Uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs

  In principe wordt de Heimans en Thijse prijs een keer per twee jaar uitgereikt. Het Dagelijks Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting kan beslissen om de Heimans en Thijsse Prijs ook niet uit te reiken.

  De Heimans en Thijsse Prijs bestaat uit een bronzen beeldje van een spreeuw (naar het Ex Libris van Jac. P. Thijsse "Onbekommerd") en een oorkonde.

  Amsterdam, januari 2012

  Klik hier voor het Nominatieformulier voor de Heimans en Thijsse Prijs 2015 (Word-bestand)


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^